###pl PAGE:baza-wiedzy BUL: Real Logistics - Baza wiedzy - Incoterms 2024

Incoterms 2024

 • EXW (Ex Works).
  Eksporter nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła. Jego rola kończy się na wydaniu towaru z magazynu.
  Koszty związane z organizacją transportu i ubezpieczenia w całości pokrywa importer.
  Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towaru kupującemu na terenie posesji sprzedającego.

 • FCA (Free Carier Agreement).
  Eksporter dostarcza towar po odprawie celnej do przewoźnika w określonej lokalizacji.
  Incoterm FCA dotyczy każdego rodzaju transportu. Koszty związane z dalszą organizacją transportu i ubezpieczenia
  w całości pokrywa importer. Ryzyko przekazane jest w momencie przekazania towaru wskazanemu przewoźnikowi.

 • FOB (Free on Board).
  Eksporter pokrywa wszystkie koszty dowozu ładunku do portu wyjściowego, odprawy celnej
  oraz koszty portowe. Pozostałe opłaty są w gestii importera. Ryzyko na odbiorcę przekazane jest w momencie,
  gdy dobra przekroczą burtę/pokład docelowego środka transportu.

 • CFR (Cost and Freight).
  Sprzedawca pokrywa koszty transportu do portu docelowego. Co istotne, ryzyko identycznie
  jak w warunkach FOB przekazane jest na odbiorcę w momencie, gdy dobra przekroczą burtę statku.

 • CIF (Cost Insurance Freight).
  Formuła ta oznacza, że eksporter płaci za wszystkie koszty aż do portu docelowego.
  Koszty te obejmują, poza tymi przedstawionymi w formule FOB, także koszty transportu i ubezpieczenia.
  Ryzyko za towar przekazane jest jednak kupującemu już przy załadunku na statek.

 • CPT (Carriage Paid To)
  Sprzedawca opłaca transport do określonego miejsca przeznaczenia.
  Ryzyko jednak przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  Incoterm CPT jest odpowiednikiem CFR, nie musi jednak dotyczyć transportu morskiego.

 • CIP (Carriage and Insurance Paid).
  Sprzedawca opłaca transport oraz ubezpieczenie do określonego miejsca przeznaczenia,
  Podobnie jak w CPT ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi.
  Incoterm CIP jest odpowiednikiem CIF, nie musi jednak dotyczyć transportu morskiego.

 • DAP (Delivered at Place).
  Formuła ta mówi o tym, że eksporter pokrywa wszystkie koszty transportu "od drzwi do drzwi",
  czyli miejsca wyjazdu towaru po dostarczenie go do punktu wskazanego przez importera.
  Wyjątkiem są koszty odprawy celnej i cła, które zobowiązany jest pokryć importer. Ryzyko przekazane jest
  w momencie udostępnienia towaru nabywcy we wskazanym przez niego miejscu.

 • DDP (Delivery Duty Paid).
  Formuła ta obciąża eksportera wszystkimi kosztami transportu i cła.
  Importer poza opłaceniem podatku w kraju dostawy praktycznie nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru.
  Ryzyko przekazane jest w momencie udostępnienia towarów nabywcy we wskazanym przez niego miejscu.
 • DPU (Delivery at Place Unloaded).

  Nowy Incoterms zastępujący dawny DAT. Eksporter ponosi koszty i ryzyka do momentu gdy oddaje towar do dyspozycji kupującego we wskazanym miejscu, po wyładunku ze środka transportu. Jest to jedyna reguła wymagająca od sprzedającego dokonania wyładunku towaru ze środka transportu w punkcie przeznaczenia. Dokonanie odprawy importowej należy do obowiązków kupującego.

Pobierz Tabelę Incoterms 2020 w PDF