24.08.2018

Czym jest waga płatna w transporcie lotniczym?

W transporcie lotniczym na cenę frachtu wpływa przede wszystkim waga brutto towaru oraz łączna kubatura przesyłki – czyli tzw. waga wolumetryczna, objętościowa. Fracht lotniczy jest zawsze przeliczany według stawki za 1 kg wagi płatnej.

Koszt transportu lotniczego znacznie częściej odnosi się do wielkości powierzchni zajmowanej przez daną przesyłkę w samolocie, niż do samej wagi rzeczywistej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z wagą wolumetryczną (spotyka się również określenia waga objętościowa oraz waga gabarytowa).

Waga wolumetryczna przesyłki odnosi się do wartości, która świadczy o gęstości przesyłki. Im towar jest mniej gęsty tym zajmuje większą powierzchnię. I stronę odwrotnie - gęstszy towar zajmuje mniej miejsca. Waga objętościowa po obliczeniu jest porównywana z wagą rzeczywistą brutto przesyłki w celu ustalenia, która wartość jest większa. Do ustalenia kosztu transportu lotniczego używana jest waga większa – czyli waga płatna.

Jak obliczyć wagę wolumetryczną?

Obecnie obowiązuje oficjalny przelicznik wagi/miary według rozporządzeń IATA (z ang. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) w obliczeniach stawki frachtu, który wynosi 1:6000. Wynika z tego, że 1 metr sześcienny ładunku odpowiada 167 kilogramom. Istnieją dwa sposoby obliczenia wagi wolumetrycznej.

Pierwszy, uważany za najprostszy, sposób polega na pomnożeniu 3 wartości wymiarów opakowania jednostkowego towaru (długości, szerokości oraz wysokości) w centymetrach, a następnie podzieleniu wyniku przez współczynnik wolumetryczny 6000 (Długość x Szerokość x Wysokość / 6000 = waga objętościowa).

Przykład:

Wymiary palety:
Długość 120 cm
Szerokość 80 cm
Wysokość: 150 cm
Waga rzeczywista brutto: 105 kg

Waga wolumetryczna: 120 x 80 x 150 / 6000 = 240 kg

W powyższym przypadku waga wolumetryczna (240 kg) będzie wagą płatną, gdyż jest ona większa niż waga rzeczywista brutto towaru (105 kg). W potocznym języku można powiedzieć, że zajmuje ona więcej miejsca niż waży.

Drugi sposób obliczania wagi objętościowej jest stosowany wtedy, gdy znamy całkowitą kubaturę ładunku. W takiej sytuacji należy pomnożyć objętość przesyłki przez współczynnik wolumetryczny 167 (Kubatura * 167 = waga objętościowa).

Przykład:

Objętość palety: 0,86 m3
Waga rzeczywista brutto: 150 kg

Waga wolumetryczna: 0,86 * 167 = 143,62 kg

(Objętość przesyłki możemy obliczyć poprzez pomnożenie 3 wartości wymiarów opakowania towaru (długości, szerokości oraz wysokości) w metrach np. 1,20 x 0,8 x 0,9 = 0,86 m3.)

Na tym przykładzie widzimy, że to waga rzeczywista brutto jest większa, niż waga wolumetryczna i to ona jest tutaj wagą płatną.

Waga płatna jest zawsze kalkulowana według większej wartości. Zgodnie z tą regułą można wnioskować, że waga płatna dla ładunków lekkich, ale przestrzennych będzie obliczana zgodnie z wagą wolumetryczną, natomiast dla towarów ciężkich, ale o niewielkich rozmiarach będzie liczona po wadze rzeczywistej.

Waga płatna w praktyce

Z doświadczenia klientów Real Logistics wynika, że na co dzień większość ładunków nie jest łatwa do skategoryzowania w kryteriach „ciężka i mała” oraz „lekka i duża”, więc ciężko jest z góry określić według której wartości będzie obliczana stawka frachtowa. Bardzo istotne jest, aby już na etapie zapytań ofertowych podawać jak najbardziej rzeczywiste wymiary przesyłki. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych zmian stawki frachtu lotniczego, która może wystąpić po zweryfikowaniu wymiarów oraz wagi ładunku.

 

Autor: Ewelina Krupa

Share this post