04.02.2019

Dlaczego warto stawiać na import z Chin koleją?

Od momentu powstania idei Nowego Jedwabnego Szlaku w 2008 roku, połączenie kolejowe z Chin rozwija się bardzo dynamicznie. Zainteresowanie tym rodzajem transportu rośnie coraz bardziej ze względu na to, że jest on kompromisem pomiędzy kosztem a czasem tranzytu.

Kolejnymi zaletami jest stale rosnąca liczba pociągów pozwalająca znaleźć dogodne połączenie, coraz większa możliwość monitorowania przesyłek, ekologia i cena. Czas transportu pomiędzy głównymi terminalami nadania i odbioru w Polsce to około 11-19 dni, gdzie czas tranzytu w transporcie morskim to ok. 35-40 dni. Głównie z tego względu rośnie liczba firm w Polsce i Europe które są zainteresowane transportem kolejowym. To z kolei powoduje spadek cen, gdyż łatwiej zapełnić jest cały pociąg. Z naszych obserwacji ceny transportu kolejowego z Chin w ciągu ostatnich 5 lat spadły o ponad połowę.
Można śmiało stwierdzić, iż połączenie kolejowe z Chin do Europy jest najefektywniejszym środkiem transportu. Co ważne położenie geograficzne Polski naturalnie sprzyja żeby nasz kraj był najważniejszym krajem tranzytowym dla tych ładunków.

Autor: Sofia Myhaluk

Share this post