###pl PAGE:blog BUL:fracht-morski-kiedys-i-dzis-historia-rozwoju-spedycji-morskiej Fracht morski kiedyś i dziś - historia rozwoju spedycji morskiej
04.01.2024

Fracht morski kiedyś i dziś - historia rozwoju spedycji morskiej

Czym jest Fracht Morski?

Fracht morski to jedna z najsilniejszych gałęzi międzynarodowego transportu związana z (jak sugeruje nazwa) przewożeniem towarów za pomocą statków drogą morską. Ten rodzaj transportu wykorzystuje współcześnie do żeglugi najbardziej wyspecjalizowane w danej dziedzinie statki, czyli tzw.:
- Drobnicowce — odpowiedzialne przede wszystkim za przewóz towarów przemysłowych na sztuki, najczęściej są one zapakowane w skrzynie lub inne rodzaje opakowań.

- Masowce — transportują one głównie ładunki luzem, które są wsypywane do ładowni, takie jak na przykład węgiel, zboża.

- Kontenerowce — służą one wedle nazwy do przewozu kontenerów.

Fracht również dzieli się na inne rodzaje, poza oceanicznym istnieje również żegluga śródlądowa i przybrzeżna.

Transport intermodalny

Transport towarów od dawna nie odbywa się tylko przy pomocy jednego środka transportu. W XXI wieku każda dostawa pokonywała już odległości większe niż kiedykolwiek w historii transportu. Coraz bardziej popularny stał się import z Chin, który generował ogromne zyski zarówno dla zbywcy jak i nabywcy. Do tego rodzaju zleceń stosowało się właśnie transport intermodalny. Towar najpierw ładowało się na statki, następnie w porcie odbiorcy przeładowywało się go na ciężarówki w celu dowiezienia go do miejsca ostatecznego przeznaczenia do czasu sprzedaży.

Odprawa celna podczas transportu ładunków drogą morską

Przy imporcie towarów zagranicznych konieczne jest spełnienie wymagań stawianych przez Urząd Celny (w Polsce wymagane są dokumenty; T1 [odprawa przekazowa, którą załatwia agencja celna], tłumaczenie faktury w języku polskim, specyfikacja, kopia konosamentu). Im szybciej zdana będzie dokumentacja, tym prędzej zostanie zakończona odprawa celna, a sprowadzony towar będzie gotów do dystrybucji.

kontenerowiec

Morze możliwości spedycyjnych

Fracht morski otwiera przed firmami morza i oceany możliwości importowo-eksportowych. Jest on nie tylko najbardziej efektywną formą transportu, bez względu na rodzaj i rozmiar ładunku. Umożliwia także bezproblemowy transport nawet do najdalszych zakątków globu, do których nie można dostać się drogą lądową przy utrudnionym dostępie drogą powietrzną poprzez niedostępność lotnisk, lub nieprzyjazne warunki pogodowe.

Rodzaje towarów charakterystycznych dla spedycji morskiej

Drogą morską najczęściej przewozi się towary skonteneryzowane, luzem – takie jak na przykład rudy, czy zboża. Równie często zaobserwować można również ładunki płynne – najczęściej spotykane są paliwa oraz ładunki specjalne i nieskonteneryzowane.

Czas płynie – czas trwania transportu morskiego

Transport drogą morską charakteryzuje się niestety dość długim czasem tranzytu w porównaniu do pozostałych gałęzi frachtu. Waha się on w zależności od odległości pomiędzy portem załadunku, a rozładunku. Przy jednym z najbardziej popularnych w Europie kierunkach: Szanghaj - Gdańsk jest to 30-33 dni w zależności od czynników pogodowych oraz od rozmiarów ładunku.

Transport kontenerów podczas importu z Chin/ we frachcie morskim

Czas transportu kontenerów z Chin, który koleją zajmuje do 14 dni, statkiem zajmuje około 30 dni. Natomiast, transport morski ma o wiele rozleglejsze możliwości załadunkowe, a co za tym idzie, nie jest tak mocno ograniczony do rodzajów towarów, które może przewozić. Fracht morski, jest bardziej opłacalny przy spedycji transkontynentalnej, od przytoczonej wcześniej kolei oraz pozostałych gałęzi transportu. O tym opowiemy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.

Czynniki zewnętrzne wpływające na czas transportu morskiego

Na czas transportu drogą morską wpływają zupełnie inne czynniki, niż przy transporcie drogowym. Statki nie mają przeważnie postojów w trakcie rejsu, ponieważ cały prowiant na podróż mają ze sobą. Najistotniejsza jest w przypadku tego rodzaju transportu odległość do pokonania i przede wszystkim jego waga i rodzaj towaru. Te dwa czynniki regulują prędkość, którą może rozwinąć statek, aby towar pozostawał zabezpieczony i dotarł bezpiecznie do portu klienta.

Pogoda i jej wpływ na efektywność transportu morskiego

Choć z pozoru nie istotna, pogoda ma również wpływ na szybkość spedycji morskiej. To, czy pada, czy śnieży bądź czy jest słonecznie w dużym stopniu decyduje o ilości dni, jakie statek spędza na morzu. Największe zagrożenie dla statków stwarzają nie tylko sztormy, które zmuszają statki do rozwijania o wiele mniejszych prędkości, a także i letnie monsuny występujące w Azji oraz w Zatoce Gwinejskiej i u wybrzeży Ameryki Środkowej, oraz przypływy i odpływy. Często przy odpływach jest statkom trudno zawinąć do niektórych portów, ponieważ istnieje ryzyko że statek może osiąść na mieliźnie.

Czas manipulacji ładunkiem a tempo realizacji dostaw drogą morską

Od czasu trwania czynności manipulacyjnych przy ładunku do dystrybucji może upłynąć dowolna ilość czasu. Aby do dystrybucji upłynęło jak najmniej czasu, towar trzeba sprawnie rozładować ze statku. Potem załadować go na ciężarówki, a następnie przewieźć do magazynu, gdzie w składzie celnym odbędzie on oprawę. Dopiero po niej będzie można go rozprowadzać dalej, realizując dostawy. Im prędzej dojdzie do rozładunku, a następnie do odprawy celnej, tym szybsze będzie tempo dystrybucji importowanych towarów.

Hanjin
Rynek spedycji morskiej - kiedyś i dziś

Fracht morski rozwija się od czasów strarożytności. Szczególny swój rozkwit przeżył on w późnym średniowieczu, pomagając rozpowszechniać nie tylko nieznane towary, lecz również pozwolił odkrywać nowe lądy, zwierzęta, kultury, religie, czy również nieznane nigdy wcześniej choroby. Wpływ transportu morskiego na ludzkość jest więc niewymierny. Trudno określić, w którym miejscu bylibyśmy teraz cywilizacyjnie bez tej gałęzi transportu.

Kiedyś - historia frachtu morskiego

Fracht morski rozwijał się na przestrzeni tysiącleci. Wedle Łukasza Domańskiego, przedsiębiorcy - logistyka, oraz byłego pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, można wydzielić trzy etapy rozwoju żeglugi.
Pierwszy - trwający do 1850 roku skupiał się na użyciu żaglowców.

Szybkość statku zależała więc od wiatru, gdyż statek napędzany był żaglami. Wszystkie konstrukcje statków były do siebie mocno zbliżone, a co za tym szło przewoziły one te same rodzaje towarów w kilku ładowniach zamiast jednej, co zapobiegało ewentualnej kontaminacji ładunków. Transportowane były tym typem statku min. beczki i baryłki z towarami sypkimi i płynnymi. Rozładunkiem zajmowały się nieuzbrojone porty, co powodowało że wyładunek potrafił trwać dniami.

Drugi - po 1850 roku odbywał się za pomocą parowców, które były odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie rynku na mnogość towarów oraz szybkość ich zbytu. Były to bowiem czasy rewolucji przemysłowej. Spedycja morska musiała się więc rozwijać wraz z szybko produkującymi towary fabrykami. Większe wymiary statków wraz z boomem przemysłowym doprowadziły wspólnie do gwałtownego rozwoju handlu na całym świecie, oraz do powstania nowych zawodów związanych z transportem morskim.

Trzeci - przypadł na początek XX wieku, i trwa on aż do dziś. Obejmuje on powstanie telegrafu kablowego, który umożliwiał marynarzom komunikację alfabetem Morse’a, co pozwalało na dłuższe przebywanie na morzu, bez zawijania do portów po wskazówki nawigacyjne.Niedługo potem pojawił się telegraf radiowy, który pomagał w jasnej bezproblemowej komunikacji zarówno między portami, a statkiem, jak i między samymi statkami. W 1906 roku transatlantyk „Republic” nadał na ląd pierwszą w historii wiadomość za pomocą telegrafu.

Fracht morski vs lotniczy vs kolejowy vs drogowy

W porównaniu z innymi rodzajami transportu, fracht morski zdecydowanie wyróżnia się w kilku kwestiach. Charakteryzuje się dalekim zasięgiem - o wiele większym niż fracht kolejowy, czy drogowy. W kwestii zasięgu fracht lotniczy i morski mocno ze sobą rywalizują - obie opcje docierają w najdalsze zakątki globu. Fracht lotniczy ma jednak jedną wadę, która przesądza o ostatecznym wyborze transportu morskiego - jest o wiele droższy. Fracht morski wyróżnia się także zdecydowanym brakiem ograniczeń co do rodzaju i gabarytów transportowanego towaru. Wszystkie pozostałe opcje są w tej kwestii mocno ograniczone. Jest to o wiele bezpieczniejsza opcja od transportu drogowego, który w tranzycie może ulec uszkodzeniu z powodu różnych zdarzeń losowych, często niezależnych od kierowcy. Dla statku jedynym istotnym zagrożeniem jest pogoda.

Dziś – nowoczesne technologie wykorzystywane w spedycji morskiej

Współcześnie najpopularniejszymi technologiami wykorzystywanymi w transporcie morskim są: niezawodny system GPS, pomagający bezproblemowo wskazać lokalizację statku na mapie w dowolnym miejscu na świecie oraz automatyczne systemy manewrowania i kontroli ładunku.

Marynarze kilka pokoleń wstecz nawet nie marzyli o takich technologiach, a co dopiero o ich użyciu. Patrząc na to jak dużo zmieniło się w tej branży, możemy spodziewać się o wiele większych zmian, które z pewnością przyczynią się do usprawnienia tej formy spedycji.

Kontenery

Real Logistics jako zaufany partner w spedycji morskiej

Firma Real Logistics oferuje kompleksowe wsparcie we wszystkich rodzajach frachtu. Fracht morski obsługujemy od lat. Od lat również wypożyczamy i sprzedajemy kontenery. Posiadamy siedziby w Polsce - we Wrocławiu, Warszawie i Gdyni oraz w Chinach w Chengdu. Posiadamy również siatkę zaufanych partnerów na całym świecie. Prowadzimy własną agencję celną, która zapewnia płynną odprawę celną sprowadzanych towarów. W ten sposób możemy zapewnić szybką i bezproblemową obsługę każdego klienta zainteresowanego nie tylko importem z Chin, lecz również i innymi rodzajami spedycji. Zapraszamy do dołączenia do grona zadowolonych klientów!

Fracht morski
Share this post