###pl PAGE:blog BUL:incoterms-2020 INCOTERMS 2020
24.12.2019

INCOTERMS 2020

Z początkiem roku 2020 wejdą w życie zaktualizowane warunki handlowe Incoterms, które określają podział odpowiedzialności i kosztów za transport towaru między sprzedającym a kupującym.

Najnowsza edycja (Incoterms 2020) aktualizowanych co dekadę zasad nie wnosi radykalnych zmian do obowiązujących obecnie Incoterms 2010, jedynie je optymalizuje, czy też doprecyzowuje już istniejące definicje.

Najbardziej istotną zmianą jest zastąpienie dotychczasowych warunków DAT (delivery at terminal; nie mylić z DAP) warunkami DPU (delivery at place unloaded). Zmiana de facto dotyczy samej nazwy - zasady tej pozycji pozostają w dużym względzie niezmienione: załadowca jest zobowiązany zrealizować główną część transportu (morski, drogowy, lotniczy, kolejowy) i dostarczyć towar do wskazanego miejsca, niebędącym ostatecznym miejscem przeznaczenia towaru (w odróżnieniu od DAP, gdzie dostawa jest realizowana do miejsca ostatecznego). Zmiana umotywowana jest sytuacją, w której miejsce dostawy nie jest terminalem sensu stricto (zgodnie z dotychczasową nazwą DAT), ale np. magazynem przeładunkowym; chodzi więc o rozszerzenie zakresu miejsc, do których może trafiać towar w przypadku zastosowania warunków DPU przy jego transporcie.

Warto nadmienić, że - wbrew wcześniejszym spekulacjom – ICC nie usunęła warunków EXW w edycji Incoterms 2020, ani nie zastąpiła ich innymi. Wątpliwości wokół tzw. „exworków” dotyczą sytuacji, w których załadowca udostępnia odbiorcy towar do podjęcia (np. w swojej fabryce), ale odmawia współpracy przy organizacji odprawy eksportowej towaru, czy też nawet odmawia załadunku towaru na podstawiony przez kupującego środek transportu (sic!). Wówczas załadowca argumentuje swój brak działania interpretacją, wg której ma on towar jedynie „udostępnić”. Ogół branży TSL jest zgodny, co do potrzeby doprecyzowania definicji warunków EXW, by wyeliminować możliwość ich błędnej interpretacji przez niektórych załadowców - w Incoterms 2020 zmiana ta jednak nie została naniesiona.

Zachowawczość Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) we wprowadzaniu zmian do dotychczasowego modelu świadczyć może o tym, że  (pomimo pewnych niedociągnięć, opisanych m.in. powyżej) zasady w obecnym kształcie generalnie funkcjonują wydajnie i spełniają swoją rolę.

Pełny opis nowych reguł: Incoterms 2020

 Autor: Bartosz Kaczmarczyk

Czytaj też: Warunki dostawy (Incoterms 2020)– jak dbać o swoje interesy?

Share this post