29.01.2019

Incoterms 2020

Trwają prace nad nowymi regułami Incoterms 2020, które są opracowywane w Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC). Nowe Incoterms mają pojawić się w ostatnim kwartale 2019 roku i wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms ustalają warunki sprzedaży i zakupu. Są one modyfikowane co dekadę, dzięki czemu są dostosowywane do zmian następujących w handlu międzynarodowym. Ich znajomość jest kluczowa przy składaniu zamówienia i podpisywaniu umowy z chińskim eksporterem. Z tego powodu opisujemy zmiany, na jakie trzeba się przygotować wraz z wprowadzeniem Incoterms 2020.

Istotne zmiany, które pojawią się w zbiorze Incoterms 2020, to zlikwidowanie formuł EXW i DDP. Regułę EXW, która przewiduje najmniejsze zaangażowanie ze strony sprzedającego, stosują często niedoświadczeni eksporterzy. Importerzy korzystają z niej, jeśli chcą mieć całkowitą kontrolę nad procesem transportu towaru. Zlikwidowanie EXW oznacza, że sprzedający zawsze będzie zobowiązany co najmniej do dokonania odprawy celnej eksportowej i przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego (a nie jedynie do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego). Reguła DDP oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony kupującego, przewiduje pokrycie przez eksportera wszystkich kosztów związanych z procedurą celną importową, niezależnie od miejsca dostarczenia towaru. Stosuje się ją na przykład w przypadku wysyłki próbek lub zapasowych części.

W zbiorze Incoterms 2020 mają pojawić się dwie formuły oparte na znikającej DDP. W obu przypadkach sprzedający będzie ponosić odpowiedzialność za formalności i koszty związane z odprawą celną importową. Na podstawie nowej reguły DTP (Delivered at Terminal Paid) towary będą dostarczane do terminalu w kraju importera, natomiast DPP (Delivered at Place Paid) – do wybranego miejsca przeznaczenia. W ten sposób powstanie zbiór czterech uzupełniających się formuł: gdy towary dostarczone są do terminalu docelowego z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DTP) lub bez (DAT) oraz gdy towary dostarczone są do określonego miejsca przeznaczenia z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DPP) lub bez (DAP).

Zmiany dotkną też najczęściej używanych obecnie reguł - FOB i CIF. Co ciekawe odnoszą się one do transportu ładunków masowych drogą morską, a przy transporcie kontenerowym nie są zalecane. Korzystanie z nich jest więc błędne. Mając na uwadze, że większość światowego transportu odbywa się w kontenerach, w wersji Incoterms 2020 możliwe są zmiany, na podstawie których FOB i CIF będą odnosić się również do tego transportu.
Zniknąć ma również reguła FAS, którą przedsiębiorcy wybierają rzadko, gdyż jej zastosowanie często pokrywa się z popularniejszymi FCA czy FOB. Natomiast reguła FCA może zostać podzielona na jedną odnoszącą się do transportu morskiego i drugą odnoszącą się do transportu lądowego.
Planowane jest też wprowadzenie nowej formuły – CNI (Cost and Insurance), która miałaby wypełnić lukę między FCA a CFR/CIF. Zgodnie z nową regułą, poniesienie kosztów ubezpieczenia towaru byłoby obowiązkiem sprzedawcy, za to kupujący pokrywałby koszty tranzytu.

Autor: Arkadiusz Dejna

 

Przeczytaj także:

Słownik pojęć logistycznych

Poznaj nowe reguły Incoterms 2020 (stan z 1.01.2020)

Share this post