04.02.2019

Istotne zmiany dla frachtu morskiego w 2020 roku - paliwo siarkowe

Nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku regulują dopuszczalny limit dla siarki w paliwach na statki z 3,5 do 0,5 procent. Przedsiębiorcy działający w środowisku międzynarodowym mogą spodziewać się podwyżek frachtu morskiego.

Głównym typem paliwa dla statków jest ciężki olej opałowy, otrzymywany jako pozostałość po destylacji ropy naftowej. Ropa naftowa zawiera siarkę, która po spaleniu w silniku przenika do atmosfery. Z dniem 1 stycznia 2020 Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) będzie uznawać statki używające paliw z zawartością siarki powyżej 0,5 procenta za niezdatne do żeglugi.

W 2015 roku podobne zmiany zostały wprowadzone jedynie w Europie. Ograniczają one poziom siarki do 0,1 procenta dla statków pływających na wodach Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wraz z kanałem La Manche. Podwyżki w kosztach transportu morskiego były wtedy niewielkie. Odmienna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli paliwo niskosiarkowe miałoby być używane na całej trasie przewozu. Wtedy koszty przewozu wzrosną znacznie.

Armatorzy już muszą podjąć decyzję w jaki sposób dostosują swoje statki do nowych przepisów, a możliwości są trzy:
- zastosowanie zgodnego paliwa (o niskiej zawartości siarki),
- wykorzystanie technologii ograniczania emisji siarki (takich jak filtry),
- wykorzystanie alternatywnych paliw (takich jak LNG).

Statki, podobnie jak większość środków transportu, produkują szkodliwe emisje, ale transportują również duże ilości ważnych artykułów na całym świecie. Tak więc transport morski zawsze był najbardziej zrównoważonym sposobem transportu towarów. Statki stają się bardziej energooszczędne. Przepisy IMO dotyczące efektywności energetycznej wspierają popyt na coraz bardziej ekologiczną i czystszą żeglugę. Statek, który jest bardziej energooszczędny, spala mniej paliwa, dzięki czemu emituje mniej zanieczyszczeń powietrza.

O dokładnych konsekwencjach i wpływie nowych przepisów na branżę przekonamy się w przyszłym roku.

Autor: Iwona Pydych

Share this post