04.04.2016

Jest zgoda pomiędzy Polską a Rosją

1 kwietnia w Gdańsku wiceministrowie transportu Polski i Rosji podpisali porozumienie dotyczące drogowego przewozu towarów przez obydwa kraje.

Na mocy porozumienia, obydwie jego strony otrzymały 170 000 pozwoleń na przewóz, z czego strona polska 30 000 na transport z/do krajów trzecich, a strona rosyjska – 10 000. Zarówno umowa jak i pozwolenia są ważne do końca 2016 roku.

Porozumienie zakłada również zmianę rosyjskich przepisów wedle których transport towaru wyprodukowanego w Polsce, ale w fabryce należącej do zagranicznego koncernu (z zakupem również rozliczanym za granicą) był traktowany jako transport z/do kraju trzeciego, co było sytuacją znacznie utrudniającą dla Polskich przewoźników. Nikołaj Asauł, wiceminister transportu Rosji, oznajmił, że „Rosja zastosowała się do wszystkich sugestii polskiej strony wprowadzając nowe przepisy, które niedługo będą opublikowane”.
Obydwie strony przyznały, że porozumienie jest wynikiem trzymiesięcznych prac nad wspólnym osiągnięciem kompromisu, który, wg. przedstawicieli obydwu krajów, udało się osiągnąć w stopniu zadowalającym dla każdej ze stron - jednakże stwierdzono również, że konieczne są prace nad zmianą długofalowej umowy między Polską a Rosją, która została podpisana 20 lat temu i zwyczajnie nie pasuje już do aktualnych uwarunkowań na rynku.

Podpisany dokument pomógł rozwiązać skutki impasu sprzed kilku miesięcy, kiedy Rosja wprowadziła przepisy, które praktycznie uniemożliwiły przewóz towarów do Rosji polskim przewoźnikom. W odpowiedzi Polska postąpiła tak samo. Decyzja Rosji była umotywowana chęcią ograniczenia dominującej pozycji polskich przewoźników na europejskim rynku transportu.
Aut.: Bartosz Kaczmarczyk

Jest zgoda pomiędzy Polską a Rosją
Share this post