08.02.2021

Kłopotliwy transport po Brexicie

Mimo, że kraje Unii Europejskiej przygotowywały się do Brexitu kilka lat, nie udało się uniknąć zamieszania i przykrości w realizacji transportu po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pociągnęło za sobą chaos w przewozach międzynarodowych. Głównym źródłem kłopotów okazały się nieprecyzyjne przepisy w zakresie odpraw celnych. W efekcie pojawiły się poważne przestoje na granicach, a co za tym idzie niedotowarowanie hurtowni i sklepów i duże wzburzenie zarówno środowiska transportowego jak i samego społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Nałożyła się na to trudna sytuacja związana z pandemią Covid-19 i nowymi szczepami wirusa. Świat obiegły zdjęcia ciężarówek, które na wiele dni utknęły na na granicach.Szczególnie dotknęło to przewoźników drogowych, których znakomitą część stanowią polskie firmy. Wielu, szczególnie drobnych przewoźników, zniechęconych trudną sytuacją zawiesiło chwilowo swoją ofertę przewozów do i z Wielkiej Brytanii.

W takiej sytuacji przewagę mają te przedsiębiorstwa, które prócz organizacji samych przewozów są gotowe wziąć na siebie całą dokumentację związaną z odprawami celnymi, także w zakresie T1. Taki pakiet usług: przewozy drogowe plus agencja celna dają importerom i eksporterom największe poczucie bezpieczeństwa. A poczucie bezpieczeństwa to teraz najważniejsze oczekiwanie firm, dla których wymiana handlowa z Wielką Brytanią stanowi często o ich przetrwaniu. Pandemia Covid-19 mocno nadszarpnęła kondycję wielu polskich firm produkcyjnych, brak dostępu do rynku brytyjskiego mógłby stanowić przysłowiowy gwóźdź do trumny.

Jak długo potrwa taka sytuacja? Zobaczymy! Mówi się, że przynajmniej cały pierwszy kwartał tego roku będzie tak właśnie wyglądał. Cieszymy się, że nasza agencja celna poradziła sobie z tym wyzwaniem i do tego stopnia udało jej się wypracować procedury postępowania w nowej rzeczywistości, że korzystają z niej nawet angielskie podmioty.
Trzeba mieć nadzieję, że sytuacja szybko się unormuje i wymiana towarowa z Wielką Brytanią powróci do stanu sprzed Brexitu.

W celu uzyskania informacji oraz wyceny proszę kontaktować się pod adres: transport@real-logistics.pl

https://rltransport.pl/

Autor: Aldona Kucner

Share this post