13.03.2019

Kolejne zmiany w projekcie pakietu mobilności

W styczniu Rada Europejska debatowała nad tzw. pakietem mobilności. Pierwszy projekt pakietu zawierał szereg przepisów dla branży transportowej, które w istotny sposób miały wpłynąć na codzienność przewoźników w Europie. Na szczęście część zapisów uległa zmianie na korzyść przewoźników.

Pierwotnie w projekcie miały znaleźć się zapisy mówiące o planowanym zakazem 45-godzinnych odpoczynków w kabinach oraz o pracownikach delegowanych. Dzięki sprzeciwom i obiekcjom ze strony krajów Europy centralno-wschodniej i wschodniej dane zapisy obecnie nie znajdą swojego zastosowania.

W chwili obecnej głównymi modyfikacjami, które mają wejść w życie będzie ograniczenie kabotażu. W tym celu ustalono, że ciężarówki co cztery tygodnie będą musiały wracać do kraju gdzie zarejestrowana jest firma. Kolejnymi zmianami o których mówi pakiet mobilności są nowe tachografy oraz obowiązkowe 60-godzinne przerwy pomiędzy kabotażami, obowiązkowe zezwolenia dla pojazdów do 3,5 DMC oraz zmiany w umowach zawieranych z kierowcami.

Prace nad pakietem nadal są prowadzone, więc nie jest obecnie znany ostateczny kształt. O tym przekonamy się w 2019 roku.

 

Autor: Michał Tyrawa

Share this post