07.10.2019

MarcoPolo Line – spotkanie w Atenach

W dniach 20 – 24 września 2019 w Atenach odbyła się 12 Doroczna Konferencja Członków Sieci Spedycyjnej MarcoPolo Line.

Konferencja ta, organizowana jesienią każdego roku, ma na celu networking między członkami zrzeszenia oraz dyskusję na temat przyszłości branży.

W tym roku tematem przewijającym się przez prezentacje wielu firm była rola digitalizacji i automatyzacji w logistyce – zarówno w samej branży, jak i po stronie przedsiębiorstw korzystających z usług logistycznych. To zagadnienie coraz częściej pojawia się na różnych spotkaniach spedytorów. Także i my czujemy rolę tych zmian i przygotowujemy się do nich.

Ważnym momentem pierwszego dnia było uhonorowanie nagrodą jubileuszową przez przedstawicieli zarządu sieci tych agentów, którzy w tym roku obchodzą dziesięciolecie swojego członkostwa w MarcoPolo Line. Miło nam, że także i my znaleźliśmy się w tym zaszczytnym gronie!
Po części konferencyjnej, przez dwa i pół dnia, spotykano się przy rozmowach face – to – face. Każdy z niemal 250 uczestników odbył przynajmniej kilkanaście takich spotkań.

Tematem, o który pytano nas najczęściej była spedycja kolejowa na trasie Chiny-Europa-Chiny. Dopytywano naszych przedstawicieli o szczegóły tego rodzaju frachtu, o stawki, o ograniczenia dotyczące charakteru ładunku, o obsługę przewozów drobnicowych. Szczególnie duże zainteresowanie nasze przewozy kolejowe budziły wśród firm z Włoch, Francji oraz Europy Środkowej.

Bardzo nam miło, że Real Logistics cieszyło się opinią eksperta w sprawach Nowego Jedwabnego Szlaku. Widzimy tę tendencję także w naszych statystykach sprzedażowych – dynamika wzrostu w liczbie zapytań o ofertę i w liczbie zrealizowanych frachtów jest u nas najwyższa właśnie w zakresie transportu kolejowego.

Share this post