###pl PAGE:blog BUL:monitorowanie-drogowego-przewozu-towarow-i-pierwsze-wyniki-kontroli Monitorowanie drogowego przewozu towarów i pierwsze wyniki kontroli
30.06.2017

Monitorowanie drogowego przewozu towarów i pierwsze wyniki kontroli

W drugiej połowie kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące przewozu drogowego tzw. ładunków wrażliwych.

Zmiany mają na celu poprawić ściągalność podatku VAT, zmniejszyć ilość wyłudzeń oraz ulepszyć kontrolę ładunków przewożonych przez polskie podmioty. Początkowo niewiedza i brak doświadczenia z korzystania z systemu rejestracji ładunków sprawiły, że część polskich firm miało obawy do sposobu egzekwowania ustawy.
W skład grupy towarów wrażliwych, których dotyczy ustawa, wchodzą między innymi:
- paliwa
- oleje smarowe
- skażony alkohol etylowy
- susz tytoniowy
- rozcieńczalniki i rozpuszczalniki
- odmrażacze na bazie alkoholu etylowego
Najnowsze analizy wyników mówią, że od pierwszego tygodnia wprowadzenia nowych przepisów przedsiębiorcy zgłosili 515 tys. ładunków, zostało dokonanych 55 tys. kontroli w wyniku których 33 przypadki okazały się przykładem łamania prawa. Towarami niezgłaszanymi do systemu były głównie paliwa, olej rzepakowy, gaz oraz papierosy bez akcyzy.
Ustawa nakłada wymierne kary na podmioty nie wywiązujące się z jej zapisów. Najwięcej zapłaci nadawca lub odbiorca ładunku, będzie to 46 proc. wartości netto całego towaru, lecz nie mniej, niż 20 tys. złotych. Przewoźnikowi, za podjęcie się ładunku niezgłoszonego do rejestru lub też niezgodnego ze zgłoszeniem, będzie groziło 20 tys. złotych oraz kara dla kierowcy za brak sprawdzenia czy towar widnieje w systemie.

Autor: Michał Tyrawa

Monitorowanie drogowego przewozu towarów i pierwsze wyniki kontroli
Share this post