30.07.2020

Nowa umowa handlowa Unii Europejskiej i Wietnamu

Poważne zmiany w cłach pomiędzy Wietnamem a krajami Unii Europejskiej.

Wietnam zaraz po Singapurze jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), z obrotem towarowym wartym 47,6 mld euro rocznie oraz 3,6 mld euro w zakresie usług. Eksport z Unii Europejskiej do Wietnamu rośnie o 5-7% rocznie, jednak unijny deficyt handlowy z tym krajem w 2018 roku wyniósł 27 mld euro.

Zniesione cła

8 czerwca 2020 roku Wietnam ratyfikował umowę o wolnym handlu z Unią Europejską. Jednym z założeń porozumienia jest wyeliminowanie cła pomiędzy stronami. Z chwilą wejścia w życie umowy zostanie zniesione zostanie około 70% ceł na wietnamskie towary, które są importowane do Unii Europejskiej oraz 65% ceł na unijne towary importowane do Wietnamu. Docelowo w przeciągu najbliższych 10 lat ma zostać zniesione 99% ceł we wzajemnym obrocie handlowym, w szczególności na główne artykuły eksportowane z UE do Wietnamu, takie jak samochody, wina, czy chemikalia.

Nowe standardy

Ważnym elementem umowy jest zobowiązanie Wietnamu do wdrożenia podstawowych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (https://www.gov.pl/web/rodzina/miedzynarodowa-organizacja-pracy) do 2023 roku m.in.: swobodne dołączenie do niezależnych związków zawodowych oraz zakaz pracy dzieci. W przypadku naruszenia praw człowieka porozumienie może zostać zawieszone.

W przypadku odprawy celnej istnieje system zarejestrowanych eksporterów (REX), który jest sporym ułatwieniem. Pozwala on udokumentować pochodzenie towaru. Celem wprowadzenia systemu jest stopniowa eliminacja stosowanych do tej pory dowodów w postaci deklaracji na fakturze, czy świadectwa pochodzenia. W przypadku odprawy celnej taka eliminacja pozwala zaoszczędzić czas oczekiwania na oryginały dokumentów potwierdzających pochodzenie, co znacznie usprawnia ten proces. Przedsiębiorcy, którzy planują eksport towarów do Wietnamu na warunkach określonych w Umowie FTA powinni pamiętać, że są zobowiązani do rejestracji w systemie REX. Poniżej link do systemu:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp

 

Autor: Daniela Domaniewska

Czytaj też: Transport i logistyka jednym z głównych rynków rozwoju technologicznego w nadchodzącym dziesięcioleciu

Share this post