###pl PAGE:blog BUL:nowe-kierunki-dla-polskiego-eksportu Nowe kierunki dla polskiego eksportu
12.03.2018

Nowe kierunki dla polskiego eksportu

Od momentu wejścia Polski do UE, najważniejszym kierunkiem eksportowym dla polskich firm pozostają Niemcy. Poza naszymi zachodnimi sąsiadami, główni partnerzy eksportowi to: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania. Natomiast wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków polskiego eksportu należy wymienić kraje pozaunijne, a szczególnie: USA, Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Australię i Meksyk.

Patrząc na dane z 2017 roku wyraźnie widać, że eksport do tych krajów znacząco wzrósł. „Niezmiernie cieszy fakt, że są to duże rynki i w dodatku spoza UE. Potrzeba większej dywersyfikacji rynków zbytu polskiego eksportu jest podnoszona już od wielu lat. Być może 2018 rok będzie pod tym względem przełomowy” - komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty, międzynarodowej firmy zajmującej się obsługą walutową eksporterów i importerów. Akcenta wskazuje, że właśnie USA, Rosja, i Ukraina będą nadal najszybciej rosnącymi kierunkami polskiego eksportu w 2018 roku. Wśród krajów UE należy zwrócić uwagę na Rumunię, której PKB rosło w 2017 roku w najszybszym tempie w całej Unii.
Polscy eksporterzy powinni również bardziej zainteresować się rynkami rozwijającymi się, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie, ponieważ mają dużo większy potencjał dla naszego eksportu od gospodarek wysoko rozwiniętych.

Autor: Przemysław Chwastek

Share this post