12.03.2018

Nowe kierunki dla polskiego eksportu

Od momentu wejścia Polski do UE, najważniejszym kierunkiem eksportowym dla polskich firm pozostają Niemcy. Poza naszymi zachodnimi sąsiadami, główni partnerzy eksportowi to: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania. Natomiast wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków polskiego eksportu należy wymienić kraje pozaunijne, a szczególnie: USA, Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Australię i Meksyk.

Patrząc na dane z 2017 roku wyraźnie widać, że eksport do tych krajów znacząco wzrósł. „Niezmiernie cieszy fakt, że są to duże rynki i w dodatku spoza UE. Potrzeba większej dywersyfikacji rynków zbytu polskiego eksportu jest podnoszona już od wielu lat. Być może 2018 rok będzie pod tym względem przełomowy” - komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty, międzynarodowej firmy zajmującej się obsługą walutową eksporterów i importerów. Akcenta wskazuje, że właśnie USA, Rosja, i Ukraina będą nadal najszybciej rosnącymi kierunkami polskiego eksportu w 2018 roku. Wśród krajów UE należy zwrócić uwagę na Rumunię, której PKB rosło w 2017 roku w najszybszym tempie w całej Unii.
Polscy eksporterzy powinni również bardziej zainteresować się rynkami rozwijającymi się, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie, ponieważ mają dużo większy potencjał dla naszego eksportu od gospodarek wysoko rozwiniętych.

Autor: Przemysław Chwastek

Share this post