15.02.2021

Planowane megainwestycje w Małaszewiczach

Do 2026 przepustowość stacji kolejowej w Małaszewiczach ma zwiększyć się niemal pięciokrotnie.

CARGOTOR - spółka z Grupy PKP Cargo planuje przeprowadzenie megainwestycji w Małaszewiczach - polskiej bramie do Nowego Jedwabnego Szlaku, polegającej na rozbudowie należącego do Grupy PKP Cargo terminalu kolejowego. Wartość inwestycji (przy wsparciu funduszy unijnych) ma wynieść około 4 miliardów złotych.

Przejście graniczne Brześć – Terespol i położony zaraz za nimi zespół terminali w rejonie gminy Małaszewicze to brama dla stale zwiększającego się kolejowego transportu kontenerowego pomiędzy Chinami a Europą. Tędy prowadzi magistrala kolejowa z Rosji i Białorusi – a tor o rozstawie 1520 mm kończy się w Małaszewiczach. W zespole terminali, spośród których największy jest własnością PKP Cargo, kontenery i inne ładunki przeładowywane są na wagony o europejskim rozstawie (1435 mm) lub na auta ciężarowe.

Stale rosnąca ilość ładunków we frachcie kolejowym (szczególnie transport z Chin) przy niezmiennej przepustowości samej linii kolejowej oraz terminali coraz częściej powoduje kongestię w Małaszewiczach a tym samym opóźnienia w transporcie.
Aby nadążyć za stale rosnącym popytem na przewozy intermodalne pomiędzy Chinami a Europa konieczne są inwestycje w infrastrukturę.

Plan inwestycji w Małaszewiczach

Od 2017 roku trwa pierwsza inwestycja, czyli przebudowa linii E20 w rejonie Terespola, za którą odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Niestety jest ona opóźniona. Aktualnie PKP PLK procedują aneks do umowy z wykonawcą, wydłużający termin realizacji projektu pn. “Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II – LCS Terespol”. Aneks będzie zawierać nowy harmonogram realizacji inwestycji. Wydłużenie realizacji projektu wynika z rozszerzenia prac - zamiast jednego toru powstanie dwutorowe połączenie infrastruktury PLK z infrastrukturą Cargotor w rejonie posterunku odgałęźnego Magdalenka. Zwiększy to możliwości przewozu towarów na sieci kolejowej.

Druga inwestycja – budowa nowego mostu nad Bugiem – jeszcze nie wystartowała ze względu na trudną sytuację polityczną na Białorusi. W opinii Ministerstwa Infrastruktury wybudowanie nowego, czyli trzeciego już mostu kolejowego na rzece Bug to priorytet, ale realizacja inwestycji zależy od sytuacji politycznej po drugiej stronie granicy.

Trzecią inwestycją i największą ze wspomnianych głównych planów jest modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. To 170 kilometrów torów obu rozstawów, przy których działają centra przeładunkowe. Zarządza nimi nie PKP PLK, ale Cargotor – spółka z Grupy PKP Cargo.
Pod koniec stycznia 2021 Cargotor poinformował o zakończeniu (prawie wszystkich) przygotowań i złożeniu do urzędu wojewódzkiego projektu budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Spółka oczekuje wydania pozwolenia na budowę na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku . Wniosek obejmuje ok. 90% powierzchni Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze (który po przebudowie ma się stać Parkiem Logistycznym).
Wykonawcę robót budowlanych mamy poznać do końca 2022 roku. Same prace budowlane – z możliwie jak najmniejszą ingerencją w ruch pociągów – mają potrwać od początku 2023 roku do połowy 2026 roku.

Spodziewane rezultaty

Inwestycja ma pozwolić przyjmować w Parku pociągi dłuższe (1050 metrów zamiast 750 metrów) i cięższe (nacisk na oś 25 ton zamiast 22,5 tony) a prędkość maksymalna wzrośnie do 40 km/h. Przebudowę przejdzie też układ torów, sieć trakcyjna i sterowanie ruchem.

Zakończenie wszystkich inwestycji sprawi, że przepustowość w rejonie przejścia Małaszewicze-Terespol-Brześć zwiększy się z obecnych 12 do 55 par pociągów na dobę.

Autor: Andrzej Ignatowicz

Czytaj też: Rok 2019 - najlepszy w historii kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce

Share this post