###pl PAGE:blog BUL:plany-dotyczace-odry Plany dotyczące Odry
13.06.2017

Plany dotyczące Odry

W Polsce zaledwie 0,4% transportów odbywa się drogami wodnymi śródlądowymi, przytłaczającą większość stanowi natomiast transport drogowy – 86% oraz transport kolejowy – 12,5%.

Zgodnie z wdrażanym planem zagospodarowania do 2022 r., rozpoczął się etap doprowadzania stanu Odry do tzw. IV klasy żeglowności – ma to m.in dostarczyć dodatkowych miejsc pracy i gospodarczo ożywić regiony znajdujące się przy jej brzegu. W opracowaniu jest obecnie dokumentacja mająca na celu zawarcie analiz ekonomicznych przedsięwzięcia i rozpisanie etapów realizacji.

Głównym celem jest rozwój tzw. Drogi E-30 czyli Odrzańskiej Drogi Wodnej a także równolegle Wisły i drogi E-70 łączącej Odrę z Wisłą – czyli tzw. Kanału Śląskiego. Priorytetem w tym przypadku jest podpisanie konwencji AGN, która pozwoli na przystąpienie do Europejskich Sieci Dróg Wodnych, a tym samym otworzy drzwi do Unijnych dotacji przeznaczonych na rozwój sieci dróg wodnych śródlądowych. Obecnie przewiduje się, że na rozwój polskich sieci dróg wodnych przeznaczone zostanie blisko 31 mld. Zł.

Jednymi z największych inwestycji będą:

- modernizacja drogi E-30
- przebudowa kanału Śląskiego,
- przebudowa kanału Gliwickiego,
- modernizacja i budowa nowych stopni wodnych,
- przeprojektowanie zbiornika Racibórz,
- wybudowanie polskiej części drogi wodnej do Dunaju,
- budowa elektrowni wodnych

Autor: Michał Piróg

Plany dotyczące Odry
Share this post