09.07.2019

Przemysł 4.0. a logistyka

W dniach 11-12.04. 2019 w Jachrance odbyła się konferencja Trendownia. Jej celem było pokazanie najnowszych kierunków w branży TSL. Nie zbrakło udziału Real Logistics w tym ciekawym przedsięwzięciu.

Konferencja, której organizatorami byli Euro Logistics i Quantum Qguar, obejmowała łącznie 25 wykładów, wygłoszonych w ciągu dwóch dni. Poruszane tematy skupiały się wokół czwartej rewolucji przemysłowej i jej oddziaływania na procesy logistyczne współczesnego świata.

Rola innowacji
Niezwykle ciekawy wykład otwierający, który wygłosił prof. dr hab. Wojciech Paprocki. Profesor zwrócił uwagę na małą ilość innowacji technologicznych w Europie, a także na zmniejszającą się liczbę beneficjentów obrotu logistycznego, z uwagi na rosnącą rolę takich przedsiębiorstw jak Amazon czy Alibaba. Produkt przez nich oferowany jest przeważnie rozwiązaniem tanim i o niskiej jakości. Zapełnianie rynku europejskiego tego typu dobrami prowadzi to określanej przez profesora „otyłości Europy” – rynek jest przepełniony ogromną ilością zbędnych produktów. Jako jeden z głównych powodów spowolnienia rozwoju w branży logistycznej, prelegent wymienił mentalność przedsiębiorców, wyrażającą się brakiem chęci zmian.

Kolejny ciekawy wykład wygłosił dr Daniel Chudzik z Kilargo. Pokazywał wizję „sklepów przyszłości”. Pod tym zagadkowym zwrotem kryją się twory dystrybutorów internetowych takich jak Amazon czy e-obuwie, czyli zautomatyzowane sklepy działające w oparciu o e-commerce, ze zminimalizowaną obsługą ludzką np. bez kas. W takich miejscach każdy produkt jest oddzielne monitorowany, a klient biorąc go, a następnie wychodząc ze sklepu jest automatycznie obciążany stosowna kwotą odnotowywaną na jego koncie internetowym. Prelegent pokazał innowatorskie rozwiązania w sklepach takich jak Amazon Go, Żabka Galaxy, czy e-obuwie.

Kompetencje
Wykład dr Mirosława Tarasiewicza z Explica pomógł zdefiniować cechy dobrego menadżera oraz dobrego przywódcy. Dyscyplina, empiryczna kreatywność i ogromne przywiązanie do szczegółów są kluczem do odniesienie sukcesu w biznesie. Nawet szkolenia kompetencji menadżerskich nie nauczą tych cech, są one wrodzone, co obrazował przykładami szkoleń w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo ciekawą inicjatywę, realizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, zaprezentował Mariusz Gerałtowski. „Top Young 100” polega na wspieraniu rozwoju praktycznych umiejętności w dziedzinie logistyki na uczelniach wyższych, dzięki czemu absolwenci zwiększają swoje szanse na znalezienie pracy.

Trendownię 2019 kończył wykład prof. dr hab. Piotra Płoszajskiego, który zwrócił uwagę na bardzo ważną ale jednocześnie bagatelizowaną czynność, a mianowicie umiejętność przeżywania chwili refleksji i twórczego myślenia. Podczas pogoni za wyznaczonymi celami zapominamy o chwili wytchnienia, która jest niezmiernie ważna dla naszego efektywnego funkcjonowania. Myślenie kreatywne objawia się właśnie wtedy, kiedy dystansujemy się od spraw nas naglących.


Podsumowując konferencję Trendownia 2019 - można śmiało dojść do wniosku, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, szczególnie w tak zmiennych jak obecnie czasach.

Autor: Michał Bartoszewski

Share this post