###pl PAGE:blog BUL:puls-logistyki-analiza-systemu-odbioru-i-dostaw-drogowych-w-chinach Puls Logistyki: Analiza systemu odbioru i dostaw drogowych w Chinach
03.04.2024

Puls Logistyki: Analiza systemu odbioru i dostaw drogowych w Chinach

Znaczenie dostaw i odbiorów w Chinach dla międzynarodowego transportu
Chiny są kluczowym graczem na arenie międzynarodowego handlu i transportu. Ich rozbudowana infrastruktura portowa, sieć dróg, kolei i lotnisk umożliwiają efektywny przepływ towarów na skalę globalną. Wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak IoT i sztuczna inteligencja, dodatkowo usprawnia procesy dostaw i odbiorów.
Współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla zapewnienia płynności łańcuchów dostaw w Chinach. Partnerstwa między firmami chińskimi a międzynarodowymi dostawcami i odbiorcami oraz integracja łańcuchów dostaw na skalę globalną umożliwiają optymalizację tras i czasów dostaw.
Jednak geopolityczne i handlowe napięcia mogą wpłynąć na stabilność dostaw i odbiorów w Chinach. Zmiany w polityce handlowej, takie jak wprowadzenie ceł lub sankcji, mogą zakłócić łańcuchy dostaw i wymagać elastyczności oraz szybkiej reakcji ze strony firm.
Reasumując, znaczenie dostaw i odbiorów w Chinach dla międzynarodowego transportu jest niezbędne do zapewnienia płynności światowego łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie tymi procesami wymaga współpracy, innowacji i elastyczności, aby sprostać dynamicznym wymaganiom globalnego rynku.

Swoi ludzie w Chinach: Kluczowe znaczenie oddziału Real Logistics w Chengdu

Oddział Real Logistics w Chengdu stanowi nieodłączny element strategii naszej firmy na chińskim rynku. Lokalna obecność w tym dynamicznym regionie odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu skutecznego działania na chińskim rynku transportowym.
Chengdu, będące jednym z największych ośrodków handlowych w Chinach, stwarza doskonałe warunki do rozwoju działalności logistycznej. Dzięki temu oddziałowi możemy świadczyć usługi transportowe na najwyższym poziomie, biorąc pod uwagę specyfikę chińskiego rynku oraz potrzeby klientów w regionie.
Kluczowym aspektem oddziału w Chengdu jest jego zdolność do dostosowywania się do lokalnych warunków i wymogów. Posiadając zespół złożony z osób zaznajomionych z chińskim rynkiem, możemy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z kulturą, przepisami oraz logistyką w Chinach.
Ponadto, oddział w Chengdu umożliwia nam bliższy kontakt z lokalnymi partnerami biznesowymi oraz szybszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. To także możliwość lepszego zrozumienia potrzeb klientów oraz dostosowania oferty do ich indywidualnych wymagań.

Ship
Procesy dostaw w Chinach: Od zamówienia po realizację

Tony Li, kierownik oddziału Real Logistics w Chengdu zauważa, że procesy dostaw w Chinach często przypominają przypadki importowe, gdzie każdy krok ma swoje istotne znaczenie. Proces ten można podzielić na kilka kluczowych etapów:
Złożenie zamówienia: Proces rozpoczyna się od złożenia zamówienia przez klienta, co inicjuje cały łańcuch logistyczny.
Dyskusja nad rozwiązaniem logistycznym: Następnie następują dyskusje nad optymalnymi rozwiązaniami logistycznymi, które obejmują wybór najbardziej efektywnych środków transportu i tras.

Negocjacje cenowe i potwierdzenie: W tym kroku dokonuje się negocjacji cenowych oraz potwierdzenia warunków dostawy.
Rezerwacja przestrzeni + dokumentacja celna + usługi magazynowe + usługi transportowe do dworca kolejowego: Następnie dokonuje się rezerwacji przestrzeni na transport, przygotowania dokumentacji celnej, usług magazynowych oraz organizacji transportu do dworca kolejowego.
Transport do Chin (z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów): W tym etapie dokonuje się transportu do Chin, przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty związane z importem.
Odbiór ładunku na dworcu kolejowym w Chinach: Po dotarciu do Chin, ładunek jest odbierany na dworcu kolejowym, gdzie jest przyjmowany przez odpowiednie służby.

Odprawa celna: Następuje odprawa celna, która jest niezbędna do legalnego wprowadzenia towarów do kraju.
Dostawa do odbiorcy: Po zakończonej odprawie celnej, towar jest dostarczany do ostatecznego odbiorcy.
Wystawienie faktury i sprawdzenie należności: Na końcu procesu dokonuje się wystawienia faktury oraz sprawdzenia należności, finalizując transakcję.
Proces dostaw w Chinach jest więc kompleksowy i wymaga precyzyjnego planowania oraz skrupulatnego wykonania każdego z etapów, aby zapewnić płynność i skuteczność całego łańcucha dostaw.


Unikanie opóźnień i potencjalne przyczyny

Unikanie opóźnień w dostawach często zależy od odpowiedniego przygotowania i świadomości potencjalnych problemów, podkreśla Tony Li. Jego słowa wyraźnie wskazują na kluczowe obszary, które mogą prowadzić do opóźnień, oraz sugestie dotyczące sposobów radzenia sobie z nimi: "Myślę, że dla klientów nieprawidłowości biorą się z różnych obszarów. Są jednak takie, na które klienci mogą przygotować się z wyprzedzeniem. Jedną z najistotniejszych kwestii okazuje się często przygotowanie wszystkich potrzebnych i poprawnych dokumentów do odprawy celnej."
Jasne udostępnienie informacji o ładunku firmie logistycznej i wspólne oszacowanie sposobu pakowania i transportu jest zalecane, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić płynność procesu dostawy. Dzięki temu firma logistyczna może odpowiednio przygotować się do obsługi ładunku i minimalizować ryzyko opóźnień.

Dążenie do kompleksowego przygotowania i ścisłej współpracy między klientem a firmą logistyczną może być kluczowym czynnikiem w unikaniu opóźnień i zapewnieniu płynności w procesie dostaw.

Truck
Mnogość partnerów i różnorodność tras

Tony Li naświetla nam znaczenie mnogości partnerów i różnorodności tras w chińskim transporcie, wskazując na istotne aspekty tej kwestii: "Wewnątrz Chin mamy wiele sposobów dostawy, możemy korzystać z transportu samochodowego dla ciężkiego ładunku oraz firm kurierskich dla małych paczek."

Różnorodność geograficzna Chin sprawia, że wybór odpowiedniego środka transportu jest kluczowy dla efektywności dostawy. Li dodaje: "Chiny to bardzo duży kraj, więc zależy to od wybranego środka transportu, więc może to być od jednego dnia (np. dostawa w tej samej lub sąsiedniej miejscowości) do 7 dni (np. transport z południowych Chin do północnych Chin)."
Li opisuje także strategię wyboru partnerów logistycznych: "Wybieramy partnerów w różnych obszarach biznesowych i na różnych obszarach. Na przykład mamy około 20 partnerów w transporcie kolejowym, 7 na dworcu w Chengdu, 3 w Xi’an, 2 w Wuhanie, 3 w Shenzhen, 3 w Szanghaju, 1 w Yiwu i 1 w Changsha. Wszyscy posiadamy swoje własne zalety rezerwacji przestrzeni na lokalnych dworcach i możemy połączyć nasze siły."
Ta strategia umożliwia firmie Real Logistics skuteczne pokrycie różnorodnych tras i obszarów, zapewniając elastyczność i efektywność w obsłudze dostaw dla swoich klientów.


Proces odbioru towarów: Transport kolejowy vs. morski

Tony Li zwraca uwagę na istotne różnice między procesem odbioru towarów w transporcie kolejowym a morskim, mimo że ogólny proces wydaje się być podobny. Li podkreśla: "Ogólny proces jest prawie taki sam między transportem kolejowym a morskim, jak np. odprawa celna, rezerwacja przestrzeni i przygotowanie oraz przesyłanie dokumentów do firm kolejowych/organizatorów przewozów morskich, ale z pewnością są pewne różnice między tymi dwoma środkami transportu."
Jedną z głównych różnic jest czas obcinania, gdzie kolej ma krótszy czas niż transport morski. Li dodaje: "Transport morski jest mniej rygorystyczny co do rodzaju ładunku niż kolej, ponieważ transport morski ma znacznie większą łączną objętość transportu niż kolej, operacje są różne."

Pomimo podobieństw w ogólnym procesie, te subtelne różnice wpływają na specyfikę obsługi i dostawy towarów, co może mieć znaczenie dla klientów przy wyborze odpowiedniego środka transportu dla swoich potrzeb. Dlatego zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i minimalizowania ryzyka opóźnień oraz komplikacji.

Morski
Real Logistics - eksperci w transporcie międzynarodowym we wszystkich formach frachtu

Real Logistics, z oddziałem w Chengdu, gwarantuje efektywne przemieszczanie towarów na skalę globalną. Dzięki lokalnej obecności, firma oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne, obejmujące transport drogowy, morski, kolejowy i lotniczy. Jako strategiczny partner biznesowy, Real Logistics wspiera klientów w optymalizacji łańcuchów dostaw. Ich ekspertyza i lokalne know-how zapewniają klientom pewność, że ich towary są bezpieczne i efektywnie dostarczane na całym świecie.

Chengdu
Share this post