22.02.2022

Real China 5

Chiny jako Państwo Środka

Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu Chiny często nazywane są Państwem Środka? Otóż bezpośrednie tłumaczenie nazwy państwa oznacza właśnie to sformułowanie. W języku chińskim Chiny to 中国(wymowa: zhong1guo2). Pierwszy znak jest tłumaczony jako centrum, środek, a drugi: kraj, państwo lub naród.

Początki używania tej nazwy sięgają 1000 roku przed naszą erą. Wtedy to określenie dotyczyło położenia w centralnej części doliny Rzeki Żółtej. Cywilizacja chińska rozwijała się w odosobnieniu. Ze względu na usytuowanie geograficzne oraz górzystość terenu nie mieli bezpośredniej styczności z zachodnimi państwami. Przyczyniło się to do formowania szczególnie introwertycznego podejścia wewnątrz Chin. Nazwa miała jednoczyć ludność w rozległym kraju.

Państwo Środka wyróżnia ponad miliardowa populacja, spójność i posłuszeństwo narodu, niezwykłe predyspozycje intelektualne oraz tempo rozwoju cywilizacyjnego. Sprawiło to, że Chiny przez lata budowały swój wizerunek jako samowystarczalnego kraju. Konfucjanizm oraz bogactwo kulturowe ukształtowało myślenie o wyższości kultury chińskiej nad innymi. Przez lata uważano także, że Państwo Środka jest umiejscowione w centralnym punkcie świata.

Poprzez nazwę Chińczycy pragnęli zaznaczać swoją dominację oraz potęgę narodu. Nazwa miała budzić dumę ze zjednoczenia ludności i niezależności kraju, który odgrywa istotną rolę na mapie świata.

Share this post