15.06.2018

REAL LOGISTICS wystawcą na targach Transport Logistic China 2018

W dniach 16 – 18 maja tego roku nasza firma była wystawcą na targach Transport Logistic China, najważniejszej imprezie targowej branży TSL na świecie.

Tegoroczna edycja targów Transport Logistic zgromadziła rekordową liczbę 667 wystawców z 65 krajów. W czterech halach o łącznej powierzchni 47 tysięcy metrów kwadratowych wystawcy reprezentowali firmy zgromadzone wokół 3 działów tematycznych: Transport Logistic, Air cargo oraz Fresh Logistics, z których największą powierzchnię zajmował właśnie dział Transport Logistic. Według szacunków organizatorów, tegoroczne targi odwiedziło 23300 gości. Zdecydowaną większość wystawców stanowiły firmy, których działalność skupia się wokół największego przedsięwzięcia logistycznego realizowanego obecnie na świecie – Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli połączenia kolejowego pomiędzy Chinami a Europą. Nowy Jedwabny Szlak już teraz mocno wpisuje się w siatkę globalnych połączeń transportowych, a jego znaczenie będzie z pewnością rosnąć z każdym rokiem.

Wśród wystawców obecni byli wszyscy najwięksi operatorzy logistyczni zaangażowani w realizację przewozów kolejowych na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Nasza firma zaprezentowała się przede wszystkim jako organizator transportu samochodowego oraz dostawca usług magazynowych wraz z obsługą celną dla kolejowych ładunków drobnicowych oraz całokontenerowych, zarówno w imporcie jak i eksporcie, ale także jako firma realizująca przewozy na całej trasie od drzwi do drzwi, z frachtem kolejowym włącznie.
W rozmowach z osobami odwiedzającymi nasze stoisko podkreślaliśmy, że obszar działania naszej firmy nie ogranicza się jedynie do rynku polskiego ale obejmuje całą Europę. Jest to wynikiem wyjątkowego położenia Polski na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku – Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej na trasie z Chin do Europy, poprzez terminale kolejowe w Małaszewiczach, Łodzi, Warszawie oraz Poznaniu jest bramą dla ładunków przybywających z Dalekiego Wschodu. Zwłaszcza dla ładunków przeznaczonych dla klientów ze Skandynawii, państw bałtyckich oraz krajów Europy środkowo-wschodniej położenie Polski na tym szczególnym szlaku handlowym jest niezwykle korzystne, pozwala bowiem skrócić całkowity czas tranzytu. W przypadku tego konkretnego rozwiązania transportowego, gdzie możliwie najkrótszy czas tranzytu nadaje sens całemu przedsięwzięciu, ma to szczególne znaczenie.

Obecność na targach jako wystawca dała naszej firmie szansę zaprezentowania naszych możliwości wszystkim zainteresowanym, pozwoliła nawiązać wiele nowych, obiecujących kontaktów a także podtrzymać już istniejące relacje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza pozwoli naszej firmie jeszcze lepiej realizować powierzone nam zlecenia na dynamicznym i stale rozwijającym się rynku przewozów kolejowych pomiędzy Chinami a Europą. Skalę rozwoju tej gałęzi transportu najlepiej obrazuje poniższe porównanie - w roku 2014 było 19 różnych połączeń pomiędzy terminalami chińskimi a europejskimi a łączna ilość pociągów, które pokonały trasę Wschód – Zachód w relacjach importowych i eksportowych wyniosła 307. W roku 2017 ilość połączeń wzrosła do 51 a ilość pociągów wyniosła 2500!

Autor: Andrzej Ignatowicz

Share this post