###pl PAGE:blog BUL:rola-i-funkcje-spedytora-w-lancuchu-dostaw Rola i funkcje spedytora w łańcuchu dostaw
29.03.2017

Rola i funkcje spedytora w łańcuchu dostaw

W organizacji transportu ważną role odgrywa spedytor – osoba odpowiedzialna za optymalne przygotowanie całego procesu, działająca na zlecenie odbiorcy (klienta). Zlecenie takie nazywa się outsourcingiem i jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem przy organizacji przewozu w całości lub częściowo.

Spedytor jest koordynatorem procesu transportowego i spoiwem łączącym wszystkich uczestników wymiany towarowej. Jest uniwersalnym usługodawcą. Zakres jego obowiązków zaczyna się od znajomości technologii transportu, towaroznawstwa, prawa transportowego i ubezpieczeń, a kończy na finansach i sztuce negocjacji. Spedytor jest pośrednikiem, który wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie, odpowiednio dobiera kontrahentów, którzy wykonują poszczególne etapy procesu transportowego (przewoźnicy, agencje celne, armatorzy, linie lotnicze), a w międzyczasie odpowiada za przygotowanie i odpowiedni przepływ dokumentacji, która jest niezbędna do wykonania całego procesu. Przede wszystkim jednak, to spedytor jest dla klienta stroną odpowiedzialną i w gestii spedytora jest, żeby ładunek dotarł do odbiorcy wg. uzgodnionych warunków.
Sprawna organizacja transportu pomaga budować rynkową pozycję - firma, która regularnie i na czas transportuje swoje towary, jest lepiej postrzegana w swojej branży niż ta, która nie przywiązuje dużej wagi do jakości oraz czasu transportu. Dlatego też proces transportu jest ważnym ogniwem w działalności przedsiębiorstwa. Większość z nich nie dysponuje jednak własnym taborem i przy realizacji tego zadania korzysta z usług firm transportowych, spedycyjnych bądź operatorów logistycznych – czyli podmiotów, których specjalnością jest organizacja transportu oraz przewozu dóbr. Korzystanie z firmy typowo transportowej, nie spedycyjnej, może narzucać pewnie ograniczenia w tym aspekcie. Taka firma będzie chciała wykorzystać tylko i wyłącznie swój sprzęt, przez co może zaoferować wąski wachlarz usług. Firmy spedycyjne są otwarte na różnych kontrahentów i podwykonawców i mają możliwość organizacji przewozu z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu (drogowego, lotniczego, morskiego, kolejowego). Dzięki temu można idealnie dostosować cały proces do potrzeb i wymagań klienta i oszczędzić czas oraz pieniądze.

Rola i funkcje spedytora w łańcuchu dostaw
Share this post