###pl PAGE:blog BUL:rosnace-obroty-handlowe-miedzy-polska-a-ukraina-mimo-wojennej-rzeczywistosci Rosnące obroty handlowe między Polską a Ukrainą mimo wojennej rzeczywistości
13.09.2023

Rosnące obroty handlowe między Polską a Ukrainą mimo wojennej rzeczywistości

Nie jest tajemnicą, że polityka i ekonomia są ze sobą ściśle powiązane. W ostatniej dekadzie, Polska i Ukraina doświadczyły tego na własnej skórze, budując solidne podstawy dla wzajemnych relacji handlowych. Handel między Polską a Ukrainą przeżywał złoty okres na przełomie 2021/2022, by na początku 2022 przystopować z uwagi na konflikt zbrojny. Pomimo wyzwań gospodarczych i sytuacji wojennej, oba kraje zacieśniły swoje relacje handlowe, a chwilowy przestój nie wpłynął ostatecznie na spadek wartości. Wręcz przeciwnie. Wojna zdynamizowała wymianę handlową i perspektywy przyszłej współpracy między Polską a Ukrainą są obiecujące.

Koszty wojny a potencjał rozwoju ukraińskiej gospodarki

Gospodarka Ukrainy została mocno dotknięta wojną, co doprowadziło do spadku PKB o 29,1% w 2022 roku. Wojenne realia doprowadziły do zmiany warunków prowadzenia biznesu i mocno uderzyły w przedsiębiorstwa. Duże straty zaznaczyły się również w sektorze energetycznym i produkcyjnym. Wojna zmieniła potrzeby naszego wschodniego sąsiada i możliwości wymiany handlowej. Pomimo to, ukraiński rząd był w stanie uniknąć bankructwa dzięki wsparciu zagranicznemu w postaci kredytów i pomocy finansowej. Dzięki temu wciąż odbywa się eksport i import, zmieniły się natomiast przedmioty wymiany.

Wymiana handlowa między Polską a Ukrainą

Mimo trudnej sytuacji, wymiana gospodarcza między nami nie tylko się utrzymała w dłuższej perspektywie, ale wręcz urosła. W 2015 r. wartość polskiego eksportu do Ukrainy wynosiła 3,3 mld dol., a do 2022 r. wartość ta wzrosła do 10,6 mld dol. Polska stała się również kluczowym partnerem gospodarczym Ukrainy, zajmując drugie miejsce zaraz po Chinach.

Z danych GUS wynika, że eksport polskich towarów to głównie maszyny, urządzenia, chemikalia i towary przemysłowe na Ukrainę. Z drugiej strony, Polska przede wszystkim importuje artykuły przemysłowe, surowce oraz żywność i zwierzęta żywe. Wymiana handlowa z Ukrainą przybrała bardziej militarny charakter, jednak nie można mówić o spowolnieniu.

W 2023 r. polski eksport na Ukrainę zrealizował wzrostowe prognozy ekonomiczne, dostarczając głównie towary związane z potrzebami wojennymi. Na znaczeniu zyskały nowe produkty, ale niezmiennie eksport obejmuje również towary codziennego użytku, takie jak napoje, aparatura telefoniczna czy szkło.

Współpraca w sektorze rolnym

Ukraina odgrywa coraz ważniejszą rolę w imporcie produktów rolnych do Polski. Żywność europejska dominuje w imporcie Ukrainy, a kraje UE są głównymi dostawcami. Polska wymiana handlowa z Ukrainą obejmuje głównie zboża, rzepak, olej słonecznikowy i cukier.

Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, wymiana gospodarcza na linii Polska-Ukraina kwitnie, co świadczy o zaufaniu i silnych więzach między obiema krajami. Ukraina, pomimo konfliktu zbrojnego, pozostała jednym z głównych partnerów handlowych Polski, a jednocześnie Polska stała się ważnym graczem w odbudowie gospodarki ukraińskiej. Zarówno eksport, jak i import między tymi dwoma krajami są świadectwem ich bliskich powiązań gospodarczych oraz wspólnej woli kontynuowania współpracy mimo trudności.

Wymiana handlowa między polską a ukrainą podczas wojny
Share this post