###pl PAGE:blog BUL:transport-produktow-pochodzenia-roslinnego-nowe-przepisy Transport produktów pochodzenia roślinnego – nowe przepisy
09.12.2019

Transport produktów pochodzenia roślinnego – nowe przepisy

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625) dotyczące przewozu towarów pochodzenia roślinnego i żywności.

Import do Unii Europejskiej i tranzyt roślin oraz import niektórych produktów pochodzenia niezwierzęcego z krajów trzecich będzie od 14 grudnia 2019 podlegał zgłoszeniu w specjalnym systemie TRACES-NT (Trade Control and Expert System – New Technologies).

Nowe dokumenty w transporcie żywności

Od tej pory każda przesyłka zawierająca towary pochodzenia roślinnego, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej będzie musiała posiadać wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Plants and Plant Products), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP.

Natomiast przesyłki zawierające żywność pochodzenia niezwierzęcego będą musiały posiadać wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Feed and Food of Non-Animal Origin), w skrócie nazywany dokumentem CHED-D, który to zastąpi stosowany do tej pory dokument CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia)

Wypełnienie obu dokumentów (CHED-PP i CHED-D) będzie możliwe po wcześniejszym, bezpłatnym założeniu konta w systemie TRACES-NT. Konto stanie się aktywne po zatwierdzeniu przez właściwą jednostkę administracji państwowej. W przypadku dokumentu CHED-PP jednostką tą jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, PIORiN, a w przypadku CHED-D Państwowa Inspekcja Sanitarna, SANEPID.

Nowe zasady zgłaszania przesyłek do kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 wprowadza również obowiązek wcześniejszego powiadomienia właściwych organów kontrolnych przed przybyciem przesyłki na przejście graniczne. Przesyłki powinny być zgłaszane do kontroli co najmniej 24 godziny przed faktycznym przybyciem przesyłki do UE, a w przypadku transportu lotniczego – 6 godzin przed przybyciem przesyłki. Brak wypełnionego dokumentu CHED spowoduje, że do czasu dopełnienia przez podmiot tego obowiązku nie zostanie wykonana kontrola graniczna.

Więcej informacji na temat nowych przepisów prezentuje Główny Inspektorat Sanitarny

Autor: Przemysław Chwastek

Share this post