###pl PAGE:blog BUL:walka-z-nielegalnym-kabotazem-w-transporcie-kontenerowym-aktualnosci-i-newsy-ze-swiata-transportu Walka z nielegalnym kabotażem w transporcie kontenerowym: Aktualności i newsy ze świata transportu
26.04.2024

Walka z nielegalnym kabotażem w transporcie kontenerowym: Aktualności i newsy ze świata transportu

Polskie lokalne firmy transportowe oraz organy nadzoru wyrażają troskę z powodu wzrostu nielegalnego kabotażu w transporcie kontenerowym. Apelują o skuteczne działania kontrolne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa na drogach.

Relacja ze spotkania z GITD odnośnie nielegalnego kabotażu

Spotkanie w Gdyni z udziałem Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), Artura Czapiewskiego, stanowiło ważny moment w kontekście dyskusji na temat nielegalnego kabotażu w transporcie kontenerowym. Czapiewski, będąc świadomym rosnącego problemu, wziął udział w spotkaniu, aby wysłuchać obserwacji i apeli ze strony lokalnych firm transportowych.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych (PSPD) podkreślili alarmujące dane dotyczące liczby ukraińskich ciężarówek, które codziennie pojawiają się pod gdańskim terminalem Baltic Hub. Szacuje się, że jest to ponad 300 pojazdów, co stanowi znaczący odsetek ruchu na tym terenie. Warto zaznaczyć, że część tych pojazdów legalnie zabiera ładunki do Ukrainy, jednak istnieje podejrzenie, że część z nich podejmuje się nielegalnego kabotażu na terenie Polski.

Niezwykle istotną kwestią poruszoną podczas spotkania było pytanie o skuteczność kontroli i nadzoru. Pomimo rosnącej liczby ukraińskich ciężarówek na polskich drogach, inspekcyjne komunikaty nie zawierają regularnych doniesień o nielegalnym kabotażu. Statystyki przedstawione przez PSPD ukazują również zaskakująco niską skuteczność polskich kontroli w porównaniu do działań podejmowanych przez inne kraje, takie jak Słowacja. Jest to powód do poważnych obaw, szczególnie biorąc pod uwagę, że przewoźnicy apelują o zwiększenie ilości kontroli i szczegółowe sprawdzanie dokumentów przewozowych.

Na koniec spotkania pojawiła się także krótka wzmianka o problemach w samej polskiej branży kontenerowej. Mowa była o przekraczaniu dopuszczalnych mas całkowitych oraz nierozwiązanych problemach z eksploatacją i kontrolami naczep rozczepianych, popularnie zwanych "stonogami".

Spotkanie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego wyraźnie ukazało skalę problemu nielegalnego kabotażu w transporcie kontenerowym oraz potrzebę skuteczniejszych działań ze strony organów nadzoru i kontroli. Czy apelacje branży transportowej zostaną wysłuchane i czy to wystarczy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nielegalnych praktyk na polskich drogach, pozostaje do zobaczenia.

 SHIP

Co to kabotaż?

Kabotaż w transporcie drogowym to przewóz osób lub towarów między punktami wewnątrz jednego kraju przez pojazd zarejestrowany w innym kraju. Nielegalny kabotaż, czyli naruszenie tych przepisów, prowadzi do nieuczciwej konkurencji i może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu. Ważne jest podjęcie skutecznych działań kontrolnych w celu zapobieżenia nielegalnym praktykom i zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku transportowym.

Skala problemu nielegalnego kabotażu

Nielegalny kabotaż w transporcie kontenerowym staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla branży transportowej w Polsce. Według danych przedstawionych przez PSPD, każdego dnia pod gdańskim terminalem Baltic Hub pojawia się ponad 300 ukraińskich ciężarówek. Ta imponująca liczba stanowi znaczący odsetek ruchu na terenie terminala. Mimo że część tych pojazdów legalnie zabiera ładunki do Ukrainy, istnieje poważne podejrzenie, że znaczna część podejmuje się nielegalnego kabotażu w Polsce.

Wzrost liczby zagranicznych pojazdów na polskich drogach budzi troskę zarówno lokalnych firm transportowych, jak i organów nadzoru. Nielegalny kabotaż nie tylko narusza uczciwą konkurencję, ale także stwarza potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa drogowego. Dodatkowo, utrata dochodów przez krajowych przewoźników wynikająca z konieczności konkurowania z nieuczciwymi praktykami zagranicznych firm jest istotnym problemem.

W obliczu tak rozległego problemu nielegalnego kabotażu, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań kontrolnych oraz skoordynowanych wysiłków wszystkich zaangażowanych stron. Bez skutecznej interwencji organów nadzoru i ścisłego egzekwowania przepisów, nielegalny kabotaż może stać się jeszcze większym wyzwaniem dla polskiego sektora transportowego.

Wpływ nielegalnego kabotażu na firmy logistyczne

Nielegalny kabotaż w transporcie kontenerowym powoduje zakłócenia na rynku i nieuczciwą konkurencję dla lokalnych firm logistycznych, obniżając ceny przewozów i zwiększając ryzyko opóźnień oraz niezgodności z standardami jakościowymi. To może prowadzić do trudności w utrzymaniu konkurencyjności przez krajowe firmy oraz ograniczenia inwestycji i rozwoju sektora logistycznego. Skuteczne zwalczanie nielegalnego kabotażu wymaga skoordynowanych działań kontrolnych i wzmocnienia nadzoru, aby zapewnić uczciwą konkurencję i stabilność całej branży transportowej.

CONT SHIP 2

Przyczyny i skutki - Niedostateczny nadzór i kontrole

Jednym z głównych czynników, które sprzyjają nielegalnemu kabotażowi w transporcie kontenerowym, jest niedostateczny nadzór i brak skutecznych kontroli. Pomimo rosnącej liczby ukraińskich ciężarówek na polskich drogach, inspekcyjne komunikaty nie zawierają regularnych doniesień o nielegalnym kabotażu. To poważne niedociągnięcie, które pozostawia pole do działania dla nieuczciwych przewoźników.

Statystyki przedstawione przez PSPD pokazują alarmującą niską skuteczność polskich kontroli w porównaniu do innych krajów, takich jak Słowacja. Gdy słowackie służby rozpoczęły wzmożone kontrole przewoźników z Ukrainy, w aż 70 procentach przypadków znaleziono nieprawidłowości. Natomiast w przypadku polskich kontroli odsetek ten był znacznie niższy, co sugeruje, że nadzór nad sprzętem z zagranicy jest w Polsce zbyt słaby i kontrole okazują się nieskuteczne.

Niedostateczny nadzór i kontrola nad nielegalnym kabotażem mają poważne skutki, w tym naruszenia przepisów konkurencji, zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego i zakłócenia konkurencji na rynku transportowym. Wzmocnienie kontroli i egzekwowanie przepisów są niezbędne do zapewnienia uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa na drogach.

Apel przewoźników do GITD: Prośba o zwiększenie liczby kontroli i sprawdzania dokumentów

Przedstawiciele branży transportowej zwrócili się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o zwiększenie liczby kontroli oraz szczegółowe sprawdzanie dokumentów przewozowych w kontekście narastającego problemu nielegalnego kabotażu. Zalecają intensywne monitorowanie ruchu drogowego, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu ruchu towarowego, oraz skrupulatne weryfikowanie wszelkich dokumentów, aby zwalczyć nieuczciwe praktyki i zapewnić uczciwą konkurencję. Skuteczne działania kontrolne są kluczowe dla poprawy sytuacji w branży transportowej i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Problemy w polskiej branży kontenerowej

Podczas dyskusji o nielegalnym kabotażu w transporcie kontenerowym pojawiły się kwestie problemów w polskiej branży kontenerowej, takie jak przekraczanie dopuszczalnych mas przez pojazdy i problemy z naczepami rozczepianymi. Rozwiązanie tych problemów wymaga skoordynowanych działań wszystkich zaangażowanych stron, w tym organów nadzoru i przedstawicieli branży transportowej, w celu skutecznego egzekwowania przepisów i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Kontenerowiec

Share this post