###pl PAGE:blog BUL:wejscie-w-zycie-nowego-unijnego-kodeksu-celnego-ukc-zmiany Wejście w życie nowego Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) – zmiany.
10.04.2016

Wejście w życie nowego Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) – zmiany.

Od 1 maja 2016 r. mają zacząć obowiązywać przepisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisy go wprowadzające, znajdujące się w rozporządzeniu delegowanym i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE). Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z zagranicą muszą przygotować się na duże zmiany.

Nowe przepisy celne przewidują całkowite przejście na komunikację elektroniczną w świecie operacji celnych, co wiąże się z koniecznością rozwoju i wdrożenia nowych oraz dostosowania obecnie obowiązujących systemów IT. Plan wdrażania tych systemów został określony decyzją wykonawczą Komisji, a perspektywa wdrażania tych systemów sięga końca 2020r, co oznacza, że pewnie zmiany nie zajdą od razu, lecz będą następowały sukcesywnie.

Co istotne - na początku maja może dochodzić do opóźnień w funkcjonowaniu systemów Urzędów Celnych. Z pozytywnych zmian oczekujemy, iż wzrośnie znaczenie statusu AEO w świecie nowych regulacji celnych – korzyści płynące z tej instytucji mają być rzeczywiście większe niż dziś

Najbardziej istotne dla przedsiębiorców zmiany w nowych przepisach dotyczą m.in.:

1. Zabezpieczeń celnych – ich składanie ma być obligatoryjne, co oznacza, że wielu przedsiębiorców, którzy dzisiaj korzystając z danej procedury, nie musi składać finansowego zabezpieczenia, np. gwarancji bankowej, w przyszłości co do zasady będą do tego zobowiązani,
2. Zasad funkcjonowania procedur celnych – przykładowo procedura przetwarzania pod kontrolą celną przestanie funkcjonować, a jej rolę będzie pełnić uszlachetnianie czynne,
3. Ustalania wartości celnej,
4. Wiążących informacji taryfowych,
5. Uproszczeń celnych.

Dodatkowe informacja można uzyskać na kanale YouTube Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=lp9JaqDZHGY

Aut.: Piotr Szutka

Wejście w życie nowego Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) – zmiany.
Share this post