###pl PAGE:blog BUL:wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-transporcie-zywnosci-cz-2 Wszystko, co trzeba wiedzieć o transporcie żywności – cz. 2
10.06.2019

Wszystko, co trzeba wiedzieć o transporcie żywności – cz. 2

Jakie typy pojazdów są wykorzystywane do transportu żywności?

Typy pojazdów

W przypadku transportu drogowego – przede wszystkim możemy je podzielić na pojazdy chłodnicze i grzewcze. Dodatkowo pojazdy chłodnicze dzielą się na:
• pojazdy izotermiczne – nie są one wyposażone we własny system chłodzenia, ale wszystkie ściany pojazdu są izolowane. Dzięki temu transportowane artykuły spożywcze utrzymują swoją temperaturę przez cały czas swojej podróży.
• pojazdy chłodnicze – te pojazdy posiadają izolowane ściany i dach. Dodatkowo znajduje się w nich system chłodzenia mechanicznego (agregat sprężarkowy), pozwalający obniżyć temperaturę wewnątrz pojazdu nawet do -20°C.
• lodownie – tak jak pojazdy chłodnicze, mają one izolowane ściany oraz dach oraz własny system chłodzenia - inny jednak niż agregat sprężarkowy (może być to lód, skroplone gazy itp.).

Najefektywniejszą formą transportu żywności na dalszą odległość jest transport kontenerowy. System kontenerowy pozwala na znaczące zmniejszenie zakresu uszkodzeń produktu. Poprawia też warunki klimatyczne transportu. Produkt podczas transportu znajduje się w stale kontrolowanej i monitowanej temperaturze.
Najczęściej stosowanymi kontenerami są kontenery izotermiczne oraz zbiornikowe. Kontenery izotermiczne podobnie jak nadwozia izotermiczne, zbudowane są z izolowanych ścian, drzwi, podłogi i dachu w celu ograniczenia wymiany ciepła pomiędzy wnętrzem kontenera a otoczeniem.
Natomiast w grupie kontenerów chłodniczych wyróżnia się:
− kontenery z chłodziwem odnawialnym np. skroplonym gazem,
− kontenery chłodzone mechanicznie przy użyciu urządzeń sprężarkowych lub absorpcyjnych.

Na nabrzeżach portowych obowiązkowo muszą znajdować się magazyny-chłodnie, w których można krótkoterminowo składować żywność.

W przypadku transportu kolejowego przewóz towarów żywnościowych ogranicza się do produktów spożywczych typu ziemniaki oraz zboża, niewymagających utrzymywania w trakcie przemieszczania specjalnych warunków sanitarnych oraz określonej temperatury.

Co gwarantuje sukces w transporcie żywności?

To, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, to zapewnienie towarom spożywczym możliwie najkrótszego czasu dostawy do finalnego odbiorcy. To przewoźnik ma obowiązek znać i stosować się do ustalonych standardów i wymogów, aby żywność podczas transportu nie straciła swojej jakości. Minimalizacja ryzyka jakichkolwiek opóźnień możliwa jest jedynie przy zastosowaniu przez firmę spedycyjną realnych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą ofertą. Wiemy, że to, co pozwala przemysłowi spożywczemu rozwijać się w najbardziej wydajny sposób, to niezawodność transportu.

Autor: Emilia Ponisz

Share this post