###pl PAGE:blog BUL:wymagania-dotyczace-importerow-deklaracja-zgodnosci-i-znak-ce Wymagania dotyczące importerów - Deklaracja Zgodności i znak CE
04.12.2014

Wymagania dotyczące importerów - Deklaracja Zgodności i znak CE

Brak poprawnego oznakowania towaru oraz odpowiednej dokumentacji jest częstym powodem opóźnień w dostawie i powstawania dodatkowych kosztów za składowanie.

Towary, które nie spełniają unijnych wymogów bezpieczeństwa nie są dopuszczane na rynek i zostają zniszczone lub odesłane do producenta na koszt importera. Przed podjęciem współpracy z producentem spoza Unii Europejskiej, każdy importer maszyn lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinien upewnić się czy towary, których zakupem jest zainteresowany spełniają wymagania zasadniczych dyrektyw Nowego Podejścia. Urzędy celne dbają o niedopuszczenie na rynek krajów należących do Unii towarów nie spełniających podstawowych wymagań, takich jak odpowiednie oznakowanie oraz przedstawienie Deklaracji Zgodności producenta.
Istotna jest także świadomość różnicy pomiędzy Certyfikatem Zgodności CE (Certificate of Conformity) a Deklaracją Zgodności WE (Declaration of Conformity). Certyfikat Zgodności wydawany jest przez jednostkę notyfikowaną, a Deklaracja Zgodności jest dokumentem, w którym producent deklaruje, iż sprzedawany towar oraz proces jego wytwarzania jest zgodny z określonymi przez Unię kryteriami.
Zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw producent deklaruje również poprzez umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, którego forma oraz wielkość jest ściśle określona i zastrzeżona.
Autor: Iwona Pydych

Wymagania dotyczące importerów - Deklaracja Zgodności i znak CE
Share this post