04.02.2016

Zmiany w przepisach dla eksporterów wchodzące od lipca 2016

Zgodnie z decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej z dniem 1 lipca 2016 w życie wchodzi zmiana dotycząca obowiązku zweryfikowania przez eksportera wagi kontenera wysyłanego drogą morską.

 Od tej daty podmioty eksportujące ładunki kontenerowe będą zobligowane do zadeklarowania zweryfikowanej wagi terminalowi oraz przewoźnikowi morskiemu przed załadunkiem towarów na burtę statku. Dane te będą brane pod uwagę podczas planowania rozłożenia ładunków, a w przypadku gdy weryfikacja nie zostanie dokonana armator zobowiązany będzie do odmowy załadunku.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, do której zostanie wprowadzona wspomniana zmiana przewiduje dwie metody pozwalające na sprawdzenie wagi. Weryfikacja może odbyć się poprzez ważenie kontenera w zatwierdzonej stacji ważenia (np. w porcie) lub poprzez ważenie samego towaru i dodanie do całkowitej masy wagę netto kontenera. Możliwości infrastrukturalne polskich portów pozwolą jedynie na pomiar stosunkowo niewielkiej liczby kontenerów, w związku z czym większość procedur weryfikacji będzie musiała się odbyć w głębi kraju.

Aut.: Iwona Pydych

Zmiany w przepisach dla eksporterów wchodzące od lipca 2016
Share this post