10.05.2016

Świadectwo AEO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jak i z chęci ciągłego rozwoju naszej firmy, w dniu 18.12.2015 złożyliśmy w Izbie Celnej we Wrocławiu wniosek o uzyskanie świadectwa AEO – Bezpieczeństwo i Ochrona.

12.01.2016 Izba Celna rozpoczęła proces audytu naszej firmy, mający na celu weryfikację i dostosowanie naszej firmy do określonych przepisami prawa warunków i kryteriów obejmujących:
- przestrzeganie przepisów prawa celnego i podatkowego,
- posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania księgowością jak i procesami spedycyjnymi,
- udowodnioną wypłacalność finansową,
- spełnienie standardów w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Real Logistics Sp. z o.o., Sp.k.
- spełnianie standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków w transporcie jak i przepływu dokumentacji handlowej, celnej i finansowej.

Dzięki profesjonalnemu podejściu Izby Celnej jak i pracowników naszej firmy audyt zakończył się wydaniem pozytywnej opinii i w dniu 25.04.2016 nasza firma uzyskała Świadectwo AEO – Bezpieczeństwo i Ochrona. Jesteśmy przekonani, że posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy dodatkowo usprawni funkcjonowanie naszej firmy co przełoży się na zadowolenie naszych klientów.

Świadectwo AEO