###pl PAGE:o-firmie BUL: Aktualności
04.11.2016

Szkolenie FIATA

Pracownicy Real Logistics mieli okazję wziąć udział w jesiennej edycji kursu według programu zatwierdzonego przez FIATA organizowanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

FIATA – International Federation of Freight Forwarders Associations, czyli Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów. Została założona w 1926 roku. Siedziba znajduje się w Glattbrugg koło Zurichu. Jest to światowa organizacja pozarządowa, reprezentująca interesy 40 tysięcy zrzeszonych w niej firm spedycyjnych i logistycznych, które pochodzą ze 150 krajów. Polska Izba Spedycji i Logistyki jest członkiem narodowym FIATA. Zrzesza polskich przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie spedycji i logistyki, a także przedsiębiorstwa stale korzystające z takich usług. Przynależność do FIATA daje członkom PISiL:

  • Możliwość udziału i pracy w gremiach FIATA;
  • Możliwość korzystania z dokumentów transportowych FIATA, gdyż Izba ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski;
  • Szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding” – Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkolenia w tym zakresie oraz wnioskowania o wydanie takiego dyplomu;
  • Możliwość dostępu do informacji FIATA


Znamienną korzyścią członkostwa Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w organizacji FIATA, to możliwość szkolenia z końcowym efektem uzyskania FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING, tj. dyplomu o kompetencjach spedytora akceptowanego na całym świecie.
Kurs organizowany jest cyklicznie dwa razy w roku i składa się dwóch tygodni wykładów, trwających od rana (godz. 8:30) do wieczora (ok 19:00) łącznie z sobotami, które kończą się testem sprawdzającym wiedzę zapamiętaną z danego tygodnia nauki.
W trakcie szkolenia przeprowadzany jest również test z języka obcego (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki). Wszystkich przedmiotów jest razem dwadzieścia cztery.
Celem kursu jest przygotowanie do zawodu spedytora międzynarodowego, wg standardów międzynarodowej organizacji zrzeszeń spedytorów FIATA, której dyplom jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych spedytora i jest uznawany we wszystkich państwach, mających swoich przedstawicieli w światowej organizacji FIATA.
Aby wziąć udział w kursie, należy wylegitymowanie się co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży TSL.
Oprócz prestiżowego dyplomu osoba , która z wynikiem pozytywnym ukończyła szkolenie, zyskuje niezwykle przydatną w zawodzie spedytora wiedzę - zarówno w kwestiach operacyjnych, marketingowych jak i od strony zagadnień prawnych.

Szkolenie FIATA Szkolenia z udziałem pracowników Real Logistics Szkolenie Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów