28.06.2018

Chiński rynek otwiera się na towary importowane

W poniedziałek 25 czerwca w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się wstępne spotkanie osób zainteresowanych wzięciem udziału w CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, które odbędą się między 5-10 listopada 2018r. w Szanghaju.

Targi CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, wydarzenie zapowiedziane przez Prezydenta Chin: Xi Jinping’a, są dowem na coraz wyraźniejsze otwieranie się Chin na import. Wielu z europejskich przedsiębiorców rozważa tym samym możliwość ekspansji swoich firm na rynki dalekowschodnie. Samo wydarzenie jest skierowane głównie do firm z branż: nowych technologii, medycznej, farmaceutycznej, modowej, elektronicznej i samochodowej.
PAIH, jako główny organizator po stronie polskiej, wychodzi z inicjatywą do polskich przedsiębiorców, oferując miejsca wystawowe na targach oraz wysyłkę materiałów promocyjnych przeznaczonych na stoiska polskich firm. Przewidywane koszty dla każdego zakwalifikowanego przedsiębiorstwa to ok. 6 tysięcy złotych. Swoją obecność na targach zgłosiło obecnie około 15 firm kosmetycznych, ok. 10 z branży automotive, 30 z branży spożywczej, a także wiele innych firm produkujących dobra konsumpcyjne, w tym kilka z Polski.
Podczas spotkania został poruszony aspekt rejestracji znaków handlowych w Chinach; chodzi o zapobieganie ewentualnym przywłaszczeniom znaków przez chińskich przedsiębiorców. Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach wynosi około 800 euro, a biuro PAIH w Szanghaju oferuje swoją pomóc w tym procesie.
Organizatorzy targów deklarują wysoki poziom profesjonalizmu. Wydarzenie to ma skupiać osoby specjalizujące się w swojej dziedzinie i planujące poszerzyć kontakty biznesowe. Tu pojawia się kolejny aspekt innowacyjności: tworzona przez Chińczyków platforma matchmakingowa ma zostać uruchomiona około 1 października. Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskają możliwość umówienia spotkań z interesującą ich firmą z branży i odwrotnie: da to możliwość chińskiemu importerowi spotkania się z interesującym go partnerem, chcącym sprzedać produkty lub usługi w Chinach.
Real Logistics weźmie aktywny udział w targach, jako firma łącząca przedsiębiorców z Europy i z Chin, głównie poprzez oferowanie swoich usług w zakresie transportu.
Zakłada się, że w pierwszych trzech dniach targowych wezmą udział zaproszeni goście oraz osoby korzystające wcześniej z platformy. W kolejne 2 dni targi zostaną otwarte dla pozostałych zainteresowanych osób.
Planowana ilość osób która ma odwiedzić targi to łącznie 150 tys. osób.