Poradnik

JAK UNIKNĄĆ CENOWYCH PUŁAPEK W IMPORCIE Z CHIN?

Czy wiesz, że importując drobnicę z Chin na warunkach CIF lub CFR możesz niepotrzebnie przepłacić? Czasem zmiana warunków na FOB może dać Ci tysiące złotych oszczędności!

Jeśli importujesz z Chin, realizacja frachtu z Chin na warunkach FOB jest dla Ciebie najkorzystniejsza. W innych przypadkach bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy koszty frachtu na warunkach CIF lub CFR przez polski port są sztucznie zaniżane dla załadowcy po stronie Chińskiej, ale mocno zawyżane po stronie polskiej. Oznacza to, że płacisz także fragment „cudzej” opłaty. Bardzo trudno to później zmienić.

Dlatego najlepiej korzystać z rozwiązań, gdzie to Twoja firma organizuje transport z Chin. Masz wtedy pełną kontrolę nad procesem, a koszty lokalne Cię nie zaskoczą.

CHIŃCZYCY NIE ODPOWIADAJĄ? MOŻE WŁAŚNIE ŚWIĘTUJĄ!

Czy wiesz, że są takie dni w roku, kiedy Twoje maile i telefony kierowane do partnerów z Chin pozostaną bez odpowiedzi? A to dlatego, że Chińczycy są jednym z najczęściej świętujących narodów! Chińskie dni wolne wyprowadziły z równowagi już niejednego Europejczyka. Dlatego warto wiedzieć, w jakie dni roku Wasi partnerzy będą nieobecni w pracy. W te dni, a także tuż przed nimi, nie warto dzwonić czy mailować do Chin. Kiedy Chińczycy świętują, robią to na całego! Poniżej prezentujemy listę najpopularniejszych świąt. Może się zdarzyć, że poszczególne kantony dopiszą do niej swoje własne, regionalne wydarzenia.

 • Chiński Nowy Rok (inaczej Święto Wiosny) wypada na przełomie stycznia i lutego. Jest to najważniejsze święto w Chinach. Chińczycy wyjeżdżają wtedy, by odwiedzić najbliższych mieszkających nierzadko w bardzo odległych miejscach. Okres przestojów w pracy może trwać bardzo długo. Warto zamówić odbiór towarów uwzględniając iż na 2 tygodnie przed tym świętem następują kłopoty z odbiorem towaru ze względu na spiętrzenie zamówień.
 • Nowy Rok – 1 stycznia każdego roku
 • Dzień kobiet – 8 marca
 • Święto Sadzenia Drzew – 12 marca
 • Święto Qingming – 4 bądź 5 kwietnia
 • Święto Pracy – 1 Maja
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – 12 maja
 • Dzień Dziecka – 1 czerwca
 • Święto Smoczych Łodzi – 5 dzień 5 miesiąca księżycowego (święto ruchome)
 • Rocznica Założenia Chińskiej Partii Komunistycznej – 1 lipca
 • Święto Chińskiej Armii Ludowo Wyzwoleńczej – 1 sierpnia
 • Dzień Nauczyciela – 10 września
 • Święto Połowy Jesieni – 15 dzień 8 miesiąca księżycowego (święto ruchome)
 • Święto Narodowe – 1 października

Przygotowując się do współpracy z Chinami, warto zaopatrzyć się w kalendarz chińskich świąt i tak zaplanować działania, by tamtejsze dni wolne nie zniweczyły Waszych planów operacyjnych. My, jako spedytor szczególnie często realizujący działania z Chinami, zawsze mamy to na względzie.

Przepisy celne wymagają od producentów wielu ważnych dokumentów. Jednym z nich jest deklaracja zgodności.

Bardzo często deklaracja zgodności jest mylona z certyfikatem zgodności lub wręcz uważana za ten sam dokument. Dodatkowo często funkcjonującym wśród producentów pojęciem jest „certyfikat CE”, należy zaznaczyć, że coś takiego nie istnieje! W takim wypadku najczęściej chodzi właśnie o deklarację zgodności.
O czym mówi deklaracja zgodności?
Deklaracja zgodności jest to potwierdzenie producenta, że jego wyrób jest bezpieczny. Taki dokument może być wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Nikt inny, w tym nawet jednostka, która przeprowadziła badania wyrobu, nie ma prawa podpisać deklaracji zgodności.
Laboratorium wykonujące badania może przekazać producentowi wyrobu certyfikat zgodności, który zwykle jest dowodem, że wyrób spełnia wymagania. Należy pamiętać, że taki certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności!
Deklaracja zgodności stanowi potwierdzenie nie tylko o przeprowadzeniu w/w badań wyrobu, ale także o dopełnieniu wszelkich obowiązków związanych z dokumentacją, czyli przeprowadzeniem oceny ryzyka dla wyrobu, właściwym oznaczeniem wyrobu poprzez znak CE i ostrzeżenia, czy przygotowaniem instrukcji obsługi lub użytkowania. Te wymagania może spełnić tylko i wyłącznie producent, a więc tylko on będzie w stanie wystawić oraz podpisać taką deklarację.
Znakowanie CE
Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie to deklaracja producenta, że jego produkt spełnia wymogi dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej (http://www.oznaczenie-ce.pl/dyrektywy.php?&sessionID=fb6575e8e161f915a2f6bbff76448b59&mId=3). Poniżej lista produktów, dla których te dyrektywy przewidują oznakowanie CE:
• Urządzenia spalające paliwa gazowe
• Artykuły medyczne
• Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
• Eko-projektowanie produktów związanych z energią
• Kompatybilność elektromagnetyczna
• Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
• Materiały wybuchowe do użytku cywilnego / pirotechnika
• Kotły wodne
• Chłodziarki domowe i zamrażarki
• Windy/ dźwigi
• Urządzenia „niskiego napięcia”/ sprzęt elektryczny
• Maszyny
• Przyrządy pomiarowe
• Urządzenia emitujące hałas do środowiska
• Wagi nieautomatyczne
• Środki ochrony osobistej/ indywidualnej
• Urządzenia ciśnieniowe
• Urządzenia gazowe
• Radiowe urządzania telekomunikacyjne
• Łodzie rekreacyjne
• Zabawki dla dzieci
• Proste zbiorniki ciśnieniowe

Co powinna zawierać deklaracja?
Nie ma jednego określonego wzoru deklaracji, ale są wytyczne co do informacji, które muszą zostać zawarte w dokumencie. W deklaracji należy zadbać o:
• pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
• dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model...)
• odniesienie do przepisów zasadniczych
• odniesienie do przepisów szczegółowych
• oświadczenie zgodności
• podpis osoby upoważnionej
Ważnym obowiązkiem jest czas przechowywania deklaracji. Producent jest zobowiązany do przechowywania jej przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki wyrobu, którego dotyczyła deklaracja. Aktualizacja takiej deklaracji powinna być dokonana wtedy, gdy zmienią się cechy danego wyrobu, które mają wpływ na jego bezpieczeństwo (wszelkie modyfikacje wyrobu) lub gdy zmieniają się wymagania obowiązujące dla tego wyrobu (np. dyrektywy lub normy zgodnie z którymi był oceniany wyrób). Przy niektórych wyrobach np. przy wyrobach budowlanych lub maszynach deklaracja musi być dołączona do produktu podczas jego sprzedaży.
Poniżej załączamy odnośnik do biblioteki polskich aktów prawnych, które dotyczą oznakowania CE: https://www.uokik.gov.pl/znak_ce_.php