17.08.2020

Czym jest deklaracja zgodności?

Przepisy celne wymagają od producentów wielu ważnych dokumentów. Jednym z nich jest deklaracja zgodności.

Bardzo często deklaracja zgodności jest mylona z certyfikatem zgodności lub wręcz uważana za ten sam dokument. Dodatkowo często funkcjonującym wśród producentów pojęciem jest „certyfikat CE”, należy zaznaczyć, że coś takiego nie istnieje! W takim wypadku najczęściej chodzi właśnie o deklarację zgodności.

O czym mówi deklaracja zgodności?

Deklaracja zgodności jest to potwierdzenie producenta, że jego wyrób jest bezpieczny. Taki dokument może być wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Nikt inny, w tym nawet jednostka, która przeprowadziła badania wyrobu, nie ma prawa podpisać deklaracji zgodności.
Laboratorium wykonujące badania może przekazać producentowi wyrobu certyfikat zgodności, który zwykle jest dowodem, że wyrób spełnia wymagania. Należy pamiętać, że taki certyfikat zgodności nie jest deklaracją zgodności!
Deklaracja zgodności stanowi potwierdzenie nie tylko o przeprowadzeniu w/w badań wyrobu, ale także o dopełnieniu wszelkich obowiązków związanych z dokumentacją, czyli przeprowadzeniem oceny ryzyka dla wyrobu, właściwym oznaczeniem wyrobu poprzez znak CE i ostrzeżenia, czy przygotowaniem instrukcji obsługi lub użytkowania. Te wymagania może spełnić tylko i wyłącznie producent, a więc tylko on będzie w stanie wystawić oraz podpisać taką deklarację.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie to deklaracja producenta, że jego produkt spełnia wymogi dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej (link). Poniżej lista produktów, dla których te dyrektywy przewidują oznakowanie CE:
• Urządzenia spalające paliwa gazowe
• Artykuły medyczne
• Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
• Eko-projektowanie produktów związanych z energią
• Kompatybilność elektromagnetyczna
• Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
• Materiały wybuchowe do użytku cywilnego / pirotechnika
• Kotły wodne
• Chłodziarki domowe i zamrażarki
• Windy/ dźwigi
• Urządzenia „niskiego napięcia”/ sprzęt elektryczny
• Maszyny
• Przyrządy pomiarowe
• Urządzenia emitujące hałas do środowiska
• Wagi nieautomatyczne
• Środki ochrony osobistej/ indywidualnej
• Urządzenia ciśnieniowe
• Urządzenia gazowe
• Radiowe urządzania telekomunikacyjne
• Łodzie rekreacyjne
• Zabawki dla dzieci
• Proste zbiorniki ciśnieniowe

Co powinna zawierać deklaracja?

Nie ma jednego określonego wzoru deklaracji, ale są wytyczne co do informacji, które muszą zostać zawarte w dokumencie. W deklaracji należy zadbać o:
• pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
• dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model...)
• odniesienie do przepisów zasadniczych
• odniesienie do przepisów szczegółowych
• oświadczenie zgodności
• podpis osoby upoważnionej

Ważnym obowiązkiem jest czas przechowywania deklaracji. Producent jest zobowiązany do przechowywania jej przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki wyrobu, którego dotyczyła deklaracja. Aktualizacja takiej deklaracji powinna być dokonana wtedy, gdy zmienią się cechy danego wyrobu, które mają wpływ na jego bezpieczeństwo (wszelkie modyfikacje wyrobu) lub gdy zmieniają się wymagania obowiązujące dla tego wyrobu (np. dyrektywy lub normy zgodnie z którymi był oceniany wyrób). Przy niektórych wyrobach np. przy wyrobach budowlanych lub maszynach deklaracja musi być dołączona do produktu podczas jego sprzedaży.

Poniżej załączamy odnośnik do biblioteki polskich aktów prawnych, które dotyczą oznakowania CE: link

Autor: Daniela Domaniewska

 Czytaj też: Jak zabezpieczyć swoje interesy przy wykorzystaniu akredytywy?

Share this post