###pl PAGE:blog BUL:transport-i-logistyka-jednym-z-glownych-rynkow-rozwoju-technologicznego-w-nadchodzacym-dziesiecioleciu Transport i logistyka jednym z głównych rynków rozwoju technologicznego w nadchodzącym dziesięcioleciu.
16.03.2020

Transport i logistyka jednym z głównych rynków rozwoju technologicznego w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Raport opublikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL pokazuje 10 najważniejszych trendów w gospodarce.

Raport opublikowany przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL, pokazuje dziesięć najnowszych trendów technologicznych, które będą miały znaczący wpływ na społeczeństwo i przemysł w nadchodzącej dekadzie.
Zwraca m.in. uwagę na rolę cyfryzacji i automatyzacji w resortach takich jak rolnictwo, materiałoznawstwo czy służba zdrowia. Pokazuje wykorzystywanie robotyki w połączeniu z koncepcją loT (Internet of things).

Raport wskazuje też, w jakim stopniu technologia pomaga w walce z ubóstwem oraz umożliwia ewolucję w dziedzinach edukacji, zdrowia oraz dostępu do energii. Ogromnym wyzwaniem, jak również szansą, jest zatem poszerzenie tych efektów.

Organizacja DNV GL informuje również o zagrożeniach związanych z postępem technologicznym. Głównym punktem jest bezpieczeństwo danych. Zagrożenie może wiązać się zarówno z awarią lub błędami mechanicznych, jak również z celowym działaniem człowieka. Interesującą kwestią jest również postępujący spadek zaufania pomiędzy ludźmi w momencie, kiedy coraz więcej pracowników zastępowanych jest przez maszyny.

Znaczenie trendów dla logistyki

Wzrost liczby ludności na świecie, starzenie się populacji oraz coraz wyższe dochody wpłyną na sytuację naszej branży.

Cyfryzacja dotknie wszystkich rodzajów transportu, w tym m.in. przemysłu stoczniowego – od fazy projektowania terminali po obsługę ładunków. Przedsiębiorstwa tworzące długodystansowe kosztorysy, ujmujące logistykę produkcji, niewątpliwie wykorzystają nowoczesne zdobycze technologii aby najbardziej wydajnie pokierować procesem inwestycyjnym.

Automatyzacja może być szczególnie widoczna szczególnie w obszarze obsługi magazynowej, przeładunkach oraz realizacji przewozów.

Zmieni się zapewne struktura kosztów oraz same stawki. Automatyzacja może obniżyć koszty logistyczne, ale w przypadku niestandardowych okoliczności może je wynieść na wyższy niż dzisiaj poziom.

Wiele zmian dotknie też samych mórz i ich roli w globalnej gospodarce. Raport prognozuje, że w 2030
największe wzrosty wartości nastąpią w takich dziedzinach, jak: wykorzystanie wiatrów morskich, rybołówstwo przemysłowe i przetwórstwo ryb.

Już w ciągu najbliższych lat przekonamy się jakie będą skutki postępu technologicznego w odniesieniu do branży transportowej i logistycznej.

DNV GL jest międzynarodowym towarzystwem klasyfikacyjnym oraz doradcą w branży morskiej. Realizuje m.in. monitoring i analizy danych w celu optymalizacji procesów logistycznych i wspierania podejmowania decyzji przez kadry kierownicze.

Autor: Michał Bartoszewski

Czytaj też: E-commerce rozkwita dzięki pandemii

Share this post