###pl PAGE:blog BUL:transport-sztuki-i-zabytkow Transport sztuki i zabytków
09.07.2020

Transport sztuki i zabytków

O czym należy pamiętać przy transporcie międzynarodowym zabytków i sztuki?

Od czasu do czasu na zleceniu od klienta pojawia się coś nietypowego. Tym razem był to obraz z lat dwudziestych poprzedniego wieku.

Transport sztuki niesie ze sobą dwa ważne wyzwania. Pierwsze to dobór najlepszego środka transportu i zabezpieczenie dzieła w czasie przewozu. Drugi to procedury celne, które są w tym wypadku bardzo wyśrubowane.

Przewóz obrazów może odbyć się każdym rodzajem transportu: frachtem morskim, kolejowym, drogowym oraz lotniczym. Najważniejsze jest zadbanie o to, by obraz dojechał w stanie nienaruszonym do celu. Dlatego obrazy są transportowane zazwyczaj w drewnianych skrzyniach. Zabezpieczają one dzieło przed uszkodzeniem oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Zezwolenia

Ważną kwestią są zagadnienia prawne wywozu dzieła (obrazu, rzeźby itp.). W Polsce obowiązuje zakaz swobodnego wywozu przedmiotów, których wiek przekracza 50 lat. Jeśli ktoś chce się starać o taki wywóz, podlega osobnym przepisom. Istotna kwestią jest przede wszystkim legalność pochodzenia danego przedmiotu.
Aby eksportować dany zabytek należy postarać się o pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Aby legalnie wywieźć z Polski zabytkowy przedmiot, należy okazać funkcjonariuszowi celno-skarbowemu jeden z poniższych dokumentów:
1. ocenę wskazującą czas powstania zabytku wykonaną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
2. wycenę zabytku wykonaną przez odpowiedni organ,
3. fakturę zakupu zabytku od wyspecjalizowanego podmiotu w zakresie obrotu zabytkami na terytorium RP

W przypadku przywozu dzieła zza granicy na teren Polski, będą to odpowiednio:
4. potwierdzenie przywozu zabytku na terytorium RP,
5. ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium RP,
6. pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Cło

Jeżeli przywóz dokonywany jest z państw spoza Unii Europejskiej, to przywożony obiekt należy zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.
Jednak kiedy dzieła sztuki przywozimy z krajów Unii Europejskiej do Polski, nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Przedmioty związane z kulturą danego kraju zazwyczaj są mocno weryfikowane przez urząd celny i dlatego odprawa takich wysyłek jest często dłuższa niż innych ładunków.

Autor: Aneta Kwiatkowska

Czytaj też: Transport produktów pochodzenia roślinnego – nowe przepisy

Share this post